ELT211


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
İngilizce – Türkçe Çeviri ELT211 İngiliz Dili Eğitimi (2015 Öncesi Program) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
15 27 90 134 3 5

Ders Sorumluları Yrd.Doç.Dr. Ceyhun KARABIYIK
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Dersin amacı çağdaş çeviri kuram ve kavramlarını tanıtmak ve bunlardan yola çıkarak değişik metin çevirileri aracılığıyla çeviri sorunları ve İngilizce-Türkçe arasındaki benzerlik ve ayrımlar konusunda öğrencilerin duyarlığını arttırmaktır.
Dersin İçeriği Dersin, kuramsal ve uygulama olmak üzere iki bölümde işlenmesi planlanmıştır. Çeviri, doğası gereği hem süreç, hem de ürün olarak ele alınmaktadır. Böylelikle dersin içeriği, çeviri uygulamalarına da aktarılması beklenen bilimsel yaklaşımı kazandıracak nitelikte oluşturulmuştur.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin elde edeceği kazanımlar şunlardır; ÖÇ-1 Temel çeviri kuram ve kavramlarını bilme ÖÇ-2 İngilizce-Türkçe arasındaki yapısal ayrım ve benzerlikler konusunda bilinç ve duyarlılığa sahip olması ÖÇ-3 Çeviride yapı düzlemi ötesindeki konuların ( anlam, edim, biçem, vb.) ayırdına varma
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Çeviri kuramı: temel kavramlar
2. Hafta Çeviri: yapı, metin, söylem, edim, kullanım
3. Hafta İngilizcedeki temel yapıların Türkçeye çevirisi
4. Hafta Birleşik ve karmaşık tümce yapılarının Türkçeye çevrilmesi
5. Hafta Toplum bilimleri metinlerinin çevirisi
6. Hafta Konuşma metinlerini çevirisi
7. Hafta İngilizce öğretimi ile ilgili metinlerin çevirisi
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Gazete metinlerinin çevirisi
10. Hafta Edebiyat metinlerinin çevirisine giriş
11. Hafta Dilbilim metinleri çevirisi
12. Hafta Bilim metinleri çevirisi
13. Hafta İngilizce öğretimi ile ilgili metinlerin çevirisi
14. Hafta İngilizceden Türkçeye çeviride temel sorunların tartışılması
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Kocaman,A. et al( 2010) (19.basım) İngilizce Çeviri Kılavuzu.siyasal Kitabevi,Ankara Newmark,P. (1986) Approaches to translation. Pergamon Press. Göktürk,A.(1986) Çeviri:dillerin dili.Çağdaş Y. İstanbul. Hatim,B&I.Mason (1990) Discourse and the translator.Longman
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

ÖÇ1

ÖÇ2

ÖÇ3

PY1

1

1

1

PY2

1

2

2

PY3

2

1

2

PY4

5

5

5

PY5

3

3

3

PY6

4

3

4

PY7

4

4

3

PY8

4

4

4

PY9

1

1

1

PY10

1

1

1

PY11

1

1

2

PY12

1

2

1

PY13

1

1

1

PY14

1

1

2

PY15

2

2

3

PY16

1

1

2

PY17

1

1

1

PY18

1

1

1

PY19

1

1

2

PY20

1

1

1

PY21

2

1

2

PY22

1

1

1

PY23

1

1

2

PY24

1

1

1

PY25

2

2

2

PY26

4

4

4

PY27

3

3

2

PY28

3

3

3

PY29

1

2

2

 

          1= Çok az   2= Biraz   3= Orta     4=Oldukça     5=Çok fazla