ELT208


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Dilbilim II ELT208 İngiliz Dili Eğitimi (2015 Öncesi Program) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
04
(Bahar)
42 40 50 132 3 5

Ders Sorumluları Prof.Dr. Mehmet DEMİREZEN
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Dersin temel amacı öğrencilere dilin çok boyutluluğunu, dil ediniminin ve kullanımının temel kavramlarını öğretmek, bu yolla dil öğretiminin salt dilbilgisi öğretimiyle sınırlandırılamayacağı konusunda bilinç geliştirmelerine katkı sağlamaktır.
Dersin İçeriği Dilbilim I dersinin devamı olarak dil -toplum, dil-kültür, dil edinimi, edim bilim, söylem çözümlemesi konuları ele alınacak, dilin yapı düzlemi ötesindeki işleyişi irdelenecektir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin elde edeceği kazanımlar şunlardır; ÖÇ-1 Dile ilişkin daha bütüncül bir görüş kazanır ÖÇ-2 Dil-toplum-kültür bağıntısı konusunda bilinçlenir ÖÇ-3 Dil öğrenimi ve öğretimindeki temel eksikleri daha bilinçli biçimde değerlendirir
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Temel dilbilim kavramlarının tartışılması
2. Hafta Edimbilim (pragmatics)
3. Hafta Söylem Çözümlemesi
4. Hafta Dil ve beyin
5. Hafta Anadili edinimi
6. Hafta İkinci dil edinimi
7. Hafta İşaret dili
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Dil ve dilde değişme
10. Hafta Dil, lehçe, ağız
11. Hafta Dil ve toplumsal değişkeler
12. Hafta Dil ve toplum
13. Hafta Dil ve kültür
14. Hafta Genel değerlendirme: dilde yapı ve kullanım
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Yule,G. (1985) The study of language: an introduction. OUP. Fromkin,V.R.&N.Hymas (2003) An introduction to language. (7th ed) Thomas Heinle. Crystal,D. ( 1992) An encyclopedic dictionary of language and languages.Cambridge:Basil Blackwell.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

ÖÇ1

ÖÇ2

ÖÇ3

PY1

3

2

3

PY2

3

3

1

PY3

2

2

3

PY4

1

2

2

PY5

3

4

3

PY6

2

2

2

PY7

3

2

2

PY8

3

2

2

PY9

1

2

2

PY10

1

2

2

PY11

1

1

1

PY12

2

3

2

PY13

2

1

1

PY14

5

4

4

PY15

2

3

2

PY16

3

3

3

PY17

2

2

1

PY18

2

4

3

PY19

2

2

2

PY20

2

2

2

PY21

3

2

2

PY22

3

1

3

PY23

2

4

3

PY24

1

1

1

PY25

2

2

2

PY26

2

2

4

PY27

3

3

4

PY28

3

3

4

PY29

2

2

4

 

          1= Çok az   2= Biraz   3= Orta     4=Oldukça     5=Çok fazla