ELT205


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Dilbilim I ELT205 İngiliz Dili Eğitimi (2015 Öncesi Program) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
42 90 132 3 5

Ders Sorumluları Prof.Dr. Mehmet DEMİREZEN
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Dersin amacı, öğrencilerin geleneksel ve çağdaş dil çalışmalarındaki temel ayrımları, kavramları, dilin özellikle yapısal boyutunu (ses, biçimbirim, sözdizimi) inceleyerek bu bilgilerin yabancı dil öğretimiyle ilişkileri konusunda bilinç geliştirmeleridir.
Dersin İçeriği Dilin kökeni; insan dili ve öteki iletişim dizgeleri arasındaki ayrımlar; sesbilgisi, sesbilim, biçimbilgisi ve sözdiziminde temel kavramlar; dilin yapı ve anlam boyutu; dilbilimin yapısal düzlemlerinin dil öğretimiyle ilişkilerinin incelenmesi
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin elde edeceği kazanımlar şunlardır; ÖÇ-1Bilgi ve davranış geliştirdiklerinde dile ilişkin daha bütüncül ve bilimsel bir bakış açısına sahip olma ÖÇ-2Dilin değişik düzlemlerinden yola çıkarak dil öğretiminde yapısal boyuttaki çalışmaları değerlendirebilecek ve bunları etkili biçimde uygulayabilme
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Traditional and modern language studies; basic features of modern linguistics
2. Hafta The origins of language; the natural sound source and other hypotheses; study questions
3. Hafta Human language and animal communication; displacement, arbitrariness, productivity, cultural transmission, duality…
4. Hafta The development of writing: pictograms, ideograms, logograms, syllabic and alphabetic writing
5. Hafta The sounds of language: phonetics; place of articulation, manner of articulation and voicing. Diphtongs; vowel and consonant charts;IPA
6. Hafta The sound patterns of language: phonology; phonemes , phones and allophones; minimal pairs; phonetics and phonology in ELT
7. Hafta Words and word formation processes; etymology; prefixes, suffixes, infixes;research tasks
8. Hafta Review of the basic issues and discussion; study questions
9. Hafta Morphology: morphemes and allomorphs, free and bound morphemes;problems in morphological description
10. Hafta Phrases and sentence grammar: traditional grammar; prescriptive and descriptive approaches in grammar ; IC analysis
11. Hafta Syntax: generative grammar; deep and surface structure; structural ambiguity
12. Hafta Semantics; types of meaning; semantic roles, agent and theme, instrument and experiencer, location, source and goal.
13. Hafta Lexical relations: synonymy, antonymy, hyponymy,polysemy;;collocations Syntax and semantics in language teaching.
14. Hafta Review: discussion of the basic issues and relationships
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Yule,G. (1985) The study of language:an introduction.CUP. Kocaman,A.(ed) (2006)Dilbilim: temel kavramlar, sorunlar, tartışmalar. Dil Derneği Y., Ankara. Victoria,F&Rodman,R.(1988) An introduction to language.NewYork,Harcourt Brace. Crystal,D. (1992) An encyclopedic dictionary of language and linguistics. Cambridge:Basil Blackwell. Kocaman,A.& N.Osam.(2000) Uygulamalı dilbilim ve yabancı dil öğretimi terimleri sözlüğü.Hitit Y. Ankara. Aronoff,M&Rees-Miller,J. (2003) The handbook of linguistics.Blackwell. Johnson,K.& H.Johnson (2004)Encyclopedia of applied linguistics. Blackwell
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

ÖÇ1

ÖÇ2

PY1

4

4

PY2

1

1

PY3

4

3

PY4

1

1

PY5

1

1

PY6

4

4

PY7

3

1

PY8

3

1

PY9

2

2

PY10

1

1

PY11

1

2

PY12

1

2

PY13

1

1

PY14

4

5

PY15

2

1

PY16

4

3

PY17

2

2

PY18

2

4

PY19

1

2

PY20

1

1

PY21

3

1

PY22

2

1

PY23

1

2

PY24

1

1

PY25

1

3

PY26

3

1

PY27

3

2

PY28

3

2

PY29

2

2

 

          1= Çok az   2= Biraz   3= Orta     4=Oldukça     5=Çok fazla