ELT203


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
İngiliz Edebiyatı I ELT203 İngiliz Dili Eğitimi (2015 Öncesi Program) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
42 30 60 132 3 5

Ders Sorumluları Prof. Dr. Mehmet DEMİREZEN
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Öğrencilerin okuduğunu anlama, eleştirel düşünme, eleştiri yazma ve edebi eleştiri yapma konusunda beceri sahibi olmalarına katkıda bulunmak.
Dersin İçeriği ngiliz ve Amerikan edebiyatından derlenen şiirler ve oyunların inceleme tekniklerinin öğretilmesi yoluyla öğrenciler belli başlı edebi akımlar, yazın türleri, yazarlar hakkında bilgi sahibi olurlar. Ayrıca okuma, edebi eleştiri, edebi tartışma yapma becerilerini geliştirirler
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) ÖÇ-1 Öğrencilerin inceledikleri edebi eserleri farklı teorilere göre eleştirebilme ÖÇ-2 Eleştirileri sözlü ve yazılı biçimlerde ifade edebilme
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Introduction-Elements of Fiction
2. Hafta Plot-Guy de Maupassant “The Necklace” Analysis -Discussion
3. Hafta Theme-Shirley Jackson “The Lottery” Analysis-Discussion
4. Hafta “The Lottery” – movie and discussion
5. Hafta Characters-James Thurber “The Secret Life of Walter Mitty” Analysis-Discussion
6. Hafta Ara Sınav
7. Hafta The Secret Life of Walter Mitty” –movie-discussion
8. Hafta Point of view – Kate Chopin “The Story of an Hour” Analysis - Discussion
9. Hafta Introduction to Novel Elements of Novel
10. Hafta British Literature genereal overview
11. Hafta Jane Austen – Pride and Prejudice
12. Hafta Novel Analysis
13. Hafta Novel Analysis
14. Hafta Literary criticism-Discussion
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Abrams,M.HEd.The Norton Anthology of English Literature.W.W.Norton and Company Inc.New York.1993 McMichael,George.ed.Concise Anthology of American Literature.Macmillan Publishing Company.New York,1985.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

ÖÇ1

ÖÇ2

PY1

1

2

PY2

5

5

PY3

2

2

PY4

3

3

PY5

2

2

PY6

2

3

PY7

3

4

PY8

3

4

PY9

1

1

PY10

2

2

PY11

1

1

PY12

1

2

PY13

1

1

PY14

1

1

PY15

1

1

PY16

1

1

PY17

2

1

PY18

1

1

PY19

1

1

PY20

2

2

PY21

1

1

PY22

1

1

PY23

1

1

PY24

1

1

PY25

1

1

PY26

4

4

PY27

4

3

PY28

3

2

PY29

1

2