ELT107


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Dinleme ve Sesletim I ELT107 İngiliz Dili Eğitimi (2015 Öncesi Program) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
42 70 112 3 4

Ders Sorumluları Prof.Dr. Mehmet DEMİREZEN
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu ders Dinleme ve Sesletim I dersinin devamıdır. Dersin başlıca amacı öğrencilere dinleme ve sesletim alanında ileri düzey becerileri kazandırmaktır. Ders kapsamında işlenecek çeşitli özgün dinleme metinleri ve akademik sunumlarla öğrencilerin alımlayıcı dinleme becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Buna ek olarak, öğrenciler not alma, öngörüde bulunma, belli ve ayrıntılı bilgiye ulaşma, bağlamdan anlam çıkarma, içeriğin özünü anlama gibi dinleme alt-becerilerini geliştirilme fırsatı bulabileceklerdir. Ders içeriğinin önemli bir parçasını oluşturan mülakatlar, filmler, şarkılar, konferanslar, televizyon programları ve haber yayınları gibi çeşitli alanlardan alınan özgün dinleme materyalleri öğrencilere İngiliz dili sözlü boyutunda ayrıntılı bir bakış acısı kazandıracaktır. Öğretmen adaylarının dünyada konuşulan İngiliz dilinin değişik aksanlarına karşı duyarlılık geliştirmesi de amaçlanmaktadır. Dersin işlenişinde ikili ve grup çalışmaları gibi işbirliğine dayalı etkileşimli çalışmalar yapılacaktır.
Dersin İçeriği Not alma, öngörüde bulunma, belli ve ayrıntılı bilgiye ulaşma, bağlamdan anlam çıkarma, içeriğin özünü anlama gibi dinleme alt-becerileri; fonetik; mülakatlar, filmler, şarkılar, konferanslar, televizyon programları ve haber yayınları gibi çeşitli alanlardan alınan değişik İngilizce söyleyiş biçimlerini içeren özgün dinleme materyalleri.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin elde edeceği kazanımlar şunlardır; ÖÇ-1 Bağlamdan anlam çıkarma ve içeriğin özünü anlama gibi becerilerine sahip olma ÖÇ-2 Değişik İngilizce söyleyiş biçimlerini içeren özgün dinleme materyalleri, IPA, mülakatlar, filmler, şarkılar, konferanslar, televizyon programları ve haber yayınlarından yararlanma becerisine sahip olma
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta English Spelling and English Sounds; The Speech Mechanism; Stress and Intonation
2. Hafta Vowel Sounds: Producing /iy/ and /ı/; Contrasting /iy/ and /ı/; Producing /ey/ and /ε/; Contrasting /ey/ and /ε/; Stress and Intonation
3. Hafta Vowel Sounds: Producing /a/; Contrasting /a/ and /ε/; Producing /a/; Contrasting /a/, /a/, and /ε/; Stress and Intonation
4. Hafta Vowel Sounds: Producing /ay/; Contrasting /ay/ and /a/; Producing /aw/; Contrasting /aw/ and /a/; Stress and Intonation; Listening Quiz 1.
5. Hafta Vowel Sounds: Producing /ә/; Contrasting /ә/, /a/, /a/, and /ε/; Producing /әr/; Contrasting /әr/ and /ar/; Stress and Intonation.
6. Hafta Vowel Sounds: Producing /ɔy/; Contrasting /ɔy/ and /ay/; Producing /ɔ/; Contrasting /ɔ/, /ә/, /a/, and /ɔ/; Stress and Intonation.
7. Hafta Vowel Sounds: Producing /ow/; Contrasting /ow/, /ɔ/, /a/, and /ә/; Producing /uw/ and /ʊ/; Contrasting /uw/, /ʊ/, and /ә/; Stress and Intonation; Listening Quiz 2.
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Consonant Sounds: Producing /l/ and /r/; Contrasting /l/ and /r/; Stress and Intonation.
10. Hafta Consonant Sounds: Producing /p/ and /b/; Contrasting /p/ and /b/; Producing /t/ and /d/; Contrasting /t/ and /d/; Stress and Intonation; Listening Quiz 3
11. Hafta Consonant Sounds: Producing /k/ and /g/; Contrasting /k/ and /g/; Sounds for the Letters “cc,” Sounds for the Letter “x,” Sounds for the Letters “qu,” No Sound for “k,” and “g”; Producing /f/ and /v/; Contrasting / f/ and /v/; Producing /θ/ and /d/; Contrasting /θ/ and /d/; Contrasting /θ/ and /t/; Contrasting /d/ and /d/; Stress and Intonation
12. Hafta Consonant Sounds: Producing /s/ and /z/; Contrasting /s/ and /z/; Contrasting /s/ and /θ/; Contrasting /z/ and /d/; Producing /ʃ/ and / /; Contrasting /ʃ/ and /ʒ/; Producing /tʃ/ ʒ ʒ ʒ and /dʒ/; Contrasting /tʃ/ and / dʒ/; Stress and Intonation; Listening Quiz 4.
13. Hafta Consonant Sounds: Producing /h/; Practice the Contrast: Words with initial /h/ and words without /h/; No Sound for “h” and “gh”; Producing /y/; Contrasting /y/ and /dʒ/; Consonant Vowel Combination /yuw/; Producing /w/; Contrasting /w/ and /v/; No Sound for “w”; Stress and Inonation.
14. Hafta Consonant Sounds: Producing /m/; Practice the Contrast: Words with final “m” and words without final “m”; Contraction “I’m”; Producing /n/; Practice the Contrast: Words with final “n” and words without final “n”; Syllabic /n/; Producing /ŋ/; Contrasting /ŋ/, /n/, and /ŋk/; /ŋg/ Rules; Stress and Intonation
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Fellag, Linda Robinson. North Star Building Skills for the TOEFL and IBT. New York: Longman, 2006. Orion, F. Gertrude. Pronouncing American English: Sounds, Stress and Intonation. New York: Heinle & Heinle, 1997. Lebauer, R. S. Learn to Listen, Listen to Learn, Academic Listening and Note-Taking. New York: Longman, 2007.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

ÖÇ1

ÖÇ2

PY1

1

1

PY2

3

4

PY3

1

1

PY4

3

3

PY5

1

1

PY6

4

4

PY7

3

4

PY8

2

4

PY9

2

1

PY10

1

2

PY11

1

1

PY12

1

1

PY13

1

1

PY14

1

1

PY15

2

2

PY16

1

1

PY17

1

2

PY18

2

2

PY19

2

1

PY20

1

1

PY21

2

3

PY22

1

1

PY23

1

1

PY24

1

1

PY25

1

1

PY26

2

1

PY27

1

1

PY28

1

2

PY29

2

2