ELT104


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Sözlü İletişim Becerileri II ELT104 İngiliz Dili Eğitimi (2015 Öncesi Program) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
42 60 102 3 4

Ders Sorumluları Assist. Prof. Dr. Ceyhun KARABIYIK
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Textler ,işitsel malzemeleri kullanarak öğrenciler etkili dinleme ve konuşma becerilerini artırılması Etkin dinleme ve konuşma becerilerinin öğretilmesi Etkin konuşma ve dinleme becerilerinin sınıf içi tartışmalarda kullanılması Çeşitli alıştırmalarla artikulasyon ve ses tonunu kullanımına yönelik sorunların düzeltilmesi
Dersin İçeriği Öğrencilerin etkin bir iletişim sağlamak amacıyla, günlük konuşmalarda ve topluluk önünde yapacakları konuşmalarda İngilizceyi doğru ses tonuyla, hatasız bir biçimde kullanımına yönel ik çeşitli aktivitelerin görsel işitsel materyaller kullanılarak sağlanması
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin elde edeceği kazanımlar şunlardır; ÖÇ-1 öğrencilerin konuşma ve dinleme becerilerini kazanma ÖÇ-2 öğrencilerin otantik konuşma ve dinleme aktiviteleriyle etkili katılımını sağlamak. ÖÇ-3 öğrencilerin ikna edici ve bilgilendirici konuşmalar hazırlaması ve sunması.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Unit 6 Here is the news ;listen to understand the news,practise giving and reacting to news
2. Hafta Unit 7 Haven’t a clue ;practise asking information politely practice ways of expressing degrees of certainity
3. Hafta Unit 8 Faraway places ;study and practise location expressions ,focus on expressing preferences,practise speaking to react a decision
4. Hafta Unit 9 Cause for concern ;listen to understand the main points ,focus on ways of talking about cause ,blame ,and solutions.practise speaking to solve problems
5. Hafta Unit 10 Where was I;talk about cross-cultural differences ,practise interrupting and returning to a topic,body language vocabulary
6. Hafta Group discussion ;the younger generation knows the best
7. Hafta Group discussion;only strict traffic laws can prevent accidents
8. Hafta Midterm
9. Hafta Unit 11Our cleverest invention ;use discourse markers to structure a formal argument
10. Hafta Unit 12 How we met ;focus on being an active listener
11. Hafta Unit 13 how can ı put this ? practise using English in different social situations
12. Hafta Unit 14 we’ve been had ;practise asking for clarification
13. Hafta Group discussion People should be rewarded according to ability ,not according to age and experience
14. Hafta Course roud up
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Jeffries Amanda :clockwise advanced .Oxford University Publication.NY2001
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

ÖÇ1

ÖÇ2

ÖÇ3

PY1

1

1

1

PY2

1

1

1

PY3

3

4

3

PY4

4

4

5

PY5

3

3

2

PY6

5

4

4

PY7

2

3

3

PY8

2

3

2

PY9

2

3

2

PY10

1

2

2

PY11

2

2

2

PY12

1

2

2

PY13

1

1

2

PY14

1

1

2

PY15

2

1

2

PY16

2

3

3

PY17

2

3

3

PY18

2

3

3

PY19

2

3

3

PY20

1

2

2

PY21

3

3

2

PY22

3

4

3

PY23

2

2

3

PY24

2

2

2

PY25

1

1

1

PY26

3

2

2

PY27

3

4

3

PY28

3

3

4

PY29

2

2

2

 

          1= Çok az   2= Biraz   3= Orta     4=Oldukça     5=Çok fazla