ELT103


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Sözlü İletişim Becerileri I ELT103 İngiliz Dili Eğitimi (2015 Öncesi Program) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
42 60 102 3 4

Ders Sorumluları Assist. Prof. Dr. Ceyhun KARABIYIK
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Yazıları, işitsel malzemeleri kullanarak öğrenciler etkili dinleme ve konuşma becerilerini artırılması Etkin dinleme ve konuşma becerilerinin öğretilmesi Etkin konuşma ve dinleme becerilerinin sınıf içi tartışmalarda kullanılması Çeşitli alıştırmalarla artikülasyon ve ses tonunu kullanımına yönelik sorunların düzeltilmesi
Dersin İçeriği Öğrencilerin etkin bir iletişim sağlamak amacıyla, günlük konuşmalarda ve topluluk önünde yapacakları konuşmalarda İngilizceyi doğru ses tonuyla, hatasız bir biçimde kullanımına yönelik çeşitli aktivitelerin görsel işitsel materyaller kullanılarak sağlanması
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin elde edeceği kazanımlar şunlardır; ÖÇ-1Öğrencileri etkin dinleme becerisinin sınıf içi tartışmalarda kullanabilme ÖÇ-2Çeşitli alıştırmalarla artikülasyon ve ses tonunu kullanımına yönelik sorunların giderilerek iletişim becerisinin kullanabilme ÖÇ-3Öğrencilerin ikna edici ve bilgi verici konuşmalar yapabilme
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Giriş, Materyallerin tanıtımı
2. Hafta Grup tartışması için 1. konu: İnternet Bağımlılığı Dinleme 1: Internet Bağımlılık Danışmanı ile Röportaj
3. Hafta Listening Two:Time to do Everything Except Think
4. Hafta Wish statements-exercises
5. Hafta Topic 2 for Group Discussion.-Microfinance:Changing lives
6. Hafta Topic 3 for Group Discussion-The Achilles Heel
7. Hafta Listening One:Dreams of Flying and Overcoming Obstacles(A radio Interview)
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Sample Persuasive speech topic for Discussion
10. Hafta Listening One:Noise in the city
11. Hafta Group discussion “How technology can malfunction?
12. Hafta Student presentations
13. Hafta Student presentations
14. Hafta Student presentations
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Preiss,Sherry.NorthStar 5:Listening and Speaking.Third.ed.Pearson Education,Inc.NY.2009 Ferree,Tess,Kim Sanabria.NorthStar 4:Listening and Speaking.Pearson Education,Inc.Ny.2009
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

ÖÇ1

ÖÇ2

ÖÇ3

PY1

1

1

1

PY2

2

1

1

PY3

1

1

2

PY4

1

2

1

PY5

1

1

1

PY6

5

2

1

PY7

4

2

2

PY8

2

1

1

PY9

1

2

2

PY10

1

1

2

PY11

1

2

1

PY12

1

1

1

PY13

2

1

1

PY14

1

1

2

PY15

2

3

5

PY16

1

1

1

PY17

1

1

2

PY18

1

1

2

PY19

1

1

1

PY20

2

1

2

PY21

4

5

1

PY22

1

1

1

PY23

1

1

1

PY24

1

1

2

PY25

1

1

1

PY26

1

1

2

PY27

2

1

1

PY28

1

1

2

PY29

1

1

1

 

          1= Çok az   2= Biraz   3= Orta     4=Oldukça     5=Çok fazla