ELT494


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Seçmeli III / Çağdaş İngiliz ve Amerikan Edebiyatından Seçmeler ELT494 İngiliz Dili Eğitimi (2015 Öncesi Program) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
08
(Bahar)
45 90 135 2 2

Ders Sorumluları Yrd. Doç. Dr. Hürriyet Konur
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul Yok.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Öğrenciler çağdaş İngiliz ve Amerikan romanı ve kısa öykü örnekleriyle öykü ve romanın gelişimini inceler.
Dersin İçeriği Dersin amacı Çağdaş İngiliz ve Amerikan kısa öykü ve romanlarının gelişiminde rol oynayan yazarların eserlerinin var olan edebi akımlar çerçevesinde incelenmesidir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır; ÖÇ-1 Öğrenciler roman ve kısa öykü inceleme yöntemlerini öğrenir. ÖÇ-2 Öğrencilerin eleştirel düşünme, okuduğunu sözlü ve yazılı bir biçimde ifade etme yetenekleri gelişir. ÖÇ-3 Öğrenciler kültürel farklılıkları edebi eserler aracılığıyla öğrenir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Introduction
2. Hafta Elements of Prose/Literary, social and political background-Modern period
3. Hafta Elements of Prose/Literary, social and political background-Modern period
4. Hafta Scott Fitzgerald-The Great Gatsby
5. Hafta The Great Gatsby
6. Hafta The Great Gatsby--Film-discussion
7. Hafta Ara sınav
8. Hafta Ernest Hemingway-A Farewell to Arms
9. Hafta Ernest Hemingway-A Farewell to Arms-Film-discussion
10. Hafta James Joyce-Araby
11. Hafta D.H.Lawrance-The Horse Dealer's Daughter
12. Hafta Doris Lessing-The Mild Attack of Locusts
13. Hafta George Orwell-Shooting an Elephant
14. Hafta Final Sınavı
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Prentice Hall Literature:The English Tradition.Prentice Hall Inc.New Jersey:1981 Prentice Hall Literature:The American Tradition.Prentice Hall Inc.New Jersey:1981
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

ÖÇ1

ÖÇ2

ÖÇ3

PY1

1

1

1

PY2

5

3

4

PY3

1

2

2

PY4

2

2

1

PY5

3

2

2

PY6

2

1

1

PY7

4

4

4

PY8

4

5

4

PY9

2

2

1

PY10

1

1

1

PY11

1

1

1

PY12

1

1

2

PY13

1

1

1

PY14

2

1

3

PY15

2

3

1

PY16

1

2

3

PY17

1

1

2

PY18

1

1

4

PY19

1

1

2

PY20

1

1

2

PY21

2

4

3

PY22

1

2

2

PY23

1

1

5

PY24

1

1

1

PY25

1

1

2

PY26

3

5

4

PY27

3

4

4

PY28

4

4

3

PY29

2

2

2

 

          1= Çok az   2= Biraz   3= Orta     4=Oldukça     5=Çok fazla