ELT492


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Seçmeli II / Dil Öğretiminde Güncel Konular ELT492 İngiliz Dili Eğitimi (2015 Öncesi Program) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
08
(Bahar)
28 15 10 53 2 2

Ders Sorumluları Assist. Prof. Dr. Ceyhun KARABIYIK
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul Yok.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı İngiliz Dilinin öğrenme ve öğretimle ilgili alanları (sesletim, sözcük, dilbilgisi, pragmatik/sözle) Yabancı dil öğrenimi ve öğretimi konusunda yapılan araştırmalarla ilgili genel bilgi
Dersin İçeriği Bu ders, ikinci dil edinimi araştırmacılarının, uygulamalı dilbilimcilerin ve yabancı dil öğretiminde yer alan kişilerin son yıllarda tartışmakta oldukları konulara ışık tutmak için planlanmıştır. Bazı konular var olan fikirlerin yeniden yapılandırılmasını, diğerleri ise yabancı dil öğretiminin bir parçası olduğu daha geniş bir kavram olan öğrenme ve öğretim konularında son yıllarda ortaya atılan fikirleri içermektedir. “Eleştirel teori” son yıllarda öğretimde etkili olmaktadır. Bu nedenlede bu derste bu tür gelişmelerin temelleri, uygulamaları ve bunun neticesinde ortaya çıkan yeni iş alanları tartışılacaktır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin elde edeceği kazanımlar şunlardır; ÖÇ-1 kullanılan dilin bileşenleriyle ilgili üst düzey bilgi edinmek; dilin kültürle ilişkisi ve değişimi ÖÇ-2 Yabancı dil öğreniminde karşılaşılan güçlükleri değerlendirmek ÖÇ-3Öğrencilerin öğrenim özgeçmişlerinin dil öğrenme süreçlerini nasıl etkilediğini anlamak ÖÇ-4 dil öğrenimindeki bazı teori ve yaklaşımların içeriğini ve tarihsel gelişimini anlayabilmek
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Teacher Development
2. Hafta Learner autonomy, Techer Development
3. Hafta Teaching Mixed-Level Classes
4. Hafta Teaching Mixed-Level Classes
5. Hafta Teaching Large Classes
6. Hafta Teaching Large Classes
7. Hafta Task based Language Teaching
8. Hafta MIDTERM
9. Hafta Task based Language Teaching
10. Hafta Teaching English for Specific Purposes
11. Hafta Teaching English for Specific Purposes
12. Hafta Teaching Adults
13. Hafta Teaching Adults
14. Hafta Technology In the Classroom
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Brown, H. Douglas, Teaching By Principles; An Interactive Approach to Language Pedagogy, pearson Education, 10 bank Street, White Plains, NY 10606, 2007. Scrivener, Jim. LEARNING TEACHING; Teacher Development series. Halley Court, Jordan Hill, Oxford OX2 8EJ; Heinemann English Language Teaching, 2010 Harmer, Jeremy, The Practice of English Language Teaching, Pearson Education Limited, Edinburgh Gate, Harlow, Essex, CM20 2JE, England, 2001 Burns, Anne and Jack C. Richards, The Cambridge Guide to Pedagogy and Practice in Second Language Teaching, Cambridge University Press, 32 Avenue of America, New York, NY 10013-2473, USA, 2012
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

ÖÇ 1

ÖÇ 2

ÖÇ 3

ÖÇ 4

PY 1

5

5

5

5

PY 2

1

1

1

1

PY 3

5

5

5

5

PY 4

2

2

1

2

PY 5

5

5

5

5

PY 6

5

5

5

5

PY 7

5

5

5

5

PY 8

2

1

1

2

PY 9

5

5

5

5

PY10

5

5

5

5

PY11

1

1

3

2

PY12

5

5

5

5

PY13

2

1

1

3

PY14

5

5

5

5

PY15

2

2

1

1

PY16

5

5

5

5

PY17

2

2

1

1

PY18

5

5

5

5

PY19

1

1

2

2