ELT101


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Bağlamsal Dilbilgisi I ELT101 İngiliz Dili Eğitimi (2015 Öncesi Program) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
42 20 70 132 3 5

Ders Sorumluları Yrd. Doç. Dr. Gülşen DEMİR
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu derste, öğrenciler gramer yapılarını ayırt etmeyi ve onları farklı ortamlarda kullanmayı öğrenecekler
Dersin İçeriği İleri seviyedeki dil ve tümce yapıları, bu yapılar ile sözcükler arasındaki ilişki; bu dil yapıları aracılığıyla anlam yaratma, biçim ile metin türü arasındaki ilişki, bağlam ile yapı arasındaki ilişki, yapıların farklı bağlamlardaki anlamları ve üst düzey metinlerde kullanımı.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin elde edeceği kazanımlar şunlardır; ÖÇ-1 ileri düzey dilbilgisi yapılarını spontane kullanma ÖÇ-2 biçim, anlam ve kullanım hakkında bilgi sahibi olma ÖÇ-3 kendi ve etrafındaki kişilerin dil kullanımını denetleyebilme
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Simple present and present progressive
2. Hafta Simple past and past progressive
3. Hafta Simple past, present perfect, and perfect progressive
4. Hafta Past perfect past perfect progressive / Editing for verb forms
5. Hafta Future and future progressive
6. Hafta Future perfect and future perfect progressive / Avoiding sentence fragments
7. Hafta Negative yes/no questions and tag questions
8. Hafta So, too, neither, not either, and But / Avoiding repetition with sentence additions
9. Hafta Ara Sınav
10. Hafta Gerunds and infinitives
11. Hafta Make, have, let, help, and get / Using paralel forms: gerunds and infinitives
12. Hafta Phrasal verbs
13. Hafta Phrasal verbs: separable and inseparable / using the appropriate degree of formality
14. Hafta Adjective clauses with subject relative pronouns
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Focus on Grammar 5: An Integrated Skills Approach, Longman Pearson, 3rd ed. ,2006. Handouts
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

ÖÇ1

ÖÇ2

ÖÇ3

PY1

1

1

1

PY2

1

2

2

PY3

1

1

1

PY4

1

3

3

PY5

1

1

1

PY6

3

5

3

PY7

3

2

4

PY8

3

4

3

PY9

1

1

1

PY10

1

1

1

PY11

1

1

2

PY12

1

1

1

PY13

1

1

1

PY14

1

1

1

PY15

4

3

1

PY16

1

2

2

PY17

2

1

1

PY18

1

1

2

PY19

1

1

1

PY20

2

2

1

PY21

1

1

1

PY22

1

1

1

PY23

2

1

1

PY24

1

1

1

PY25

2

1

1

PY26

1

1

1

PY27

1

2

1

PY28

1

1

1

PY29

1

1

1

 

          1= Çok az   2= Biraz   3= Orta     4=Oldukça     5=Çok fazla