ELT101


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Bağlamsal Dilbilgisi I ELT101 İngiliz Dili Eğitimi (2015 Öncesi Program) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
42 20 70 132 3 5

Ders Sorumluları Yrd.Doç.Dr. Faranak TEHRANİ
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu derste, öğrenciler gramer yapılarını ayırt etmeyi ve onları farklı ortamlarda kullanmayı öğrenecekler
Dersin İçeriği İleri seviyedeki dil ve tümce yapıları, bu yapılar ile sözcükler arasındaki ilişki; bu dil yapıları aracılığıyla anlam yaratma, biçim ile metin türü arasındaki ilişki, bağlam ile yapı arasındaki ilişki, yapıların farklı bağlamlardaki anlamları ve üst düzey metinlerde kullanımı.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin elde edeceği kazanımlar şunlardır; ÖÇ-1 ileri düzey dilbilgisi yapılarını spontane kullanma ÖÇ-2 biçim, anlam ve kullanım hakkında bilgi sahibi olma ÖÇ-3 kendi ve etrafındaki kişilerin dil kullanımını denetleyebilme
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Present Time (Simple present and present progressive/ Present Perfect-Present Perfect Progressive/Action Verbs-Non-action Verbs)
2. Hafta Past Time (Simple Past-Past Progressive/Habitual or Repeated (Past Time)/ Past Perfect-Past Perfect Progressive-Future in the Past)
3. Hafta Future Time (Simple Future-Future Progressive/Simple Present/ Present Progressive/Future Perfect-Future Perfect Progressive)
4. Hafta Modals to express degrees of Necessity
5. Hafta Modals to express degrees of Certainty
6. Hafta Nouns/Countable and Uncountable Nouns
7. Hafta Midterm
8. Hafta Definite and Indefinite Articles
9. Hafta Quantifiers
10. Hafta Modification of Nouns
11. Hafta Noun Clauses
12. Hafta Direct and Indirect Speech
13. Hafta Adjective Clauses
14. Hafta Adjective Clauses with Prepositions, Quantifiers, or Nouns; Adjective Phrases
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Focus on Grammar 5: An Integrated Skills Approach, Longman Pearson, 3rd ed. ,2006. Handouts
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

ÖÇ1

ÖÇ2

ÖÇ3

PY1

1

1

1

PY2

1

2

2

PY3

1

1

1

PY4

1

3

3

PY5

1

1

1

PY6

3

5

3

PY7

3

2

4

PY8

3

4

3

PY9

1

1

1

PY10

1

1

1

PY11

1

1

2

PY12

1

1

1

PY13

1

1

1

PY14

1

1

1

PY15

4

3

1

PY16

1

2

2

PY17

2

1

1

PY18

1

1

2

PY19

1

1

1

PY20

2

2

1

PY21

1

1

1

PY22

1

1

1

PY23

2

1

1

PY24

1

1

1

PY25

2

1

1

PY26

1

1

1

PY27

1

2

1

PY28

1

1

1

PY29

1

1

1

 

          1= Çok az   2= Biraz   3= Orta     4=Oldukça     5=Çok fazla