EĞT406


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi EĞT406 İngiliz Dili Eğitimi (2015 Öncesi Program) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
08
(Bahar)
28 20 80 128 2 5

Ders Sorumluları Assist. Prof. Dr. Burcu TİBET
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Öğrencilerin Türk Eğitim Sistemini, sorunlarını ve çözümlerini tanımalarını ve okul eğitim yöneticiliğinin işlevini ve önemini kavramalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Dersi’nin iki boyutu vardır: 1- Türk Eğitim Sistemini, yaşayan bir organizma gibi ele alan, Onun hem bütünsel, hem de bölümlerinin sorunlarını, bu sorunların birbiriyle olan ilişkisini; bu sorunların çözümlerinin neler olabileceğini inceleyen ve bu alanda öğrencilerimizi bilimsel, güncel ve uygulanabilir bilgilerle ile yüz yüze getirmeyi amaçlayan, 2- Öğrencilerimizin yönetim bilimi, süreci ve tekniği hakkında teorik bilgi sahibi olmaları ve bu bilgiyle okul yönetim süreçlerini incelemelerini sağlamaya çalışan bir derstir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin elde edeceği kazanımlar şunlardır; ÖÇ-1 Türk Eğitim Sistemini, bütünsel ve bölümleriyle tanır. ÖÇ-2 Türk Eğitim Sisteminin örgüt ve yönetim yapısını öğrenir. ÖÇ-3 Türk Eğitim Sisteminin bütün bu sorunlarının çağdaş ve bilimsel çözümlerine ulaşır. ÖÇ-4 Okul yönetimi ile ilgili temel kavramları öğrenir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Türk Eğitim Sisteminin Örgüt ve Yönetim yapısı
2. Hafta Türk Eğitim Sisteminin Sorunları
3. Hafta Türk Eğitim Sisteminde yeniden yapılanma İhtiyacı
4. Hafta Eğitime Yönelik Çalışmalarda İdeolojik yaklaşılması
5. Hafta Eğitime Yönelik Çalışmalarda İdeolojik yaklaşılması
6. Hafta Milli Eğitim Bakanlığının Yönetim Sorunu
7. Hafta Türk Eğitim Sisteminde Öğretme Öğrenme Süreci Sorunu
8. Hafta Yönetim Kuramları ve Yönetim Süreçleri
9. Hafta Okul Yönetimi İle İlgili Temel Kavramlar ve Okul Yönetiminde Personel Sorunu
10. Hafta Sunular
11. Hafta Sunular
12. Hafta Sunular
13. Hafta Sunular
14. Hafta YARIYIL SONU SINAVI
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%) 25
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 30
Diğer (%) 15
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Özyılmaz, Ömer, Türk Milli Eğitim Sisteminin Sorunları ve Çözüm Arayışları, Pegem Yay. (Ank.2011); Şişman, Mehmet, Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, Pegem Yay. (Ank. 2010); Çelik, Vehbi, Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, Pegem Yay. (Ank. 2009); Ada, Şükrü..(2009). Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi.Ankara .Anı Yayıncılık. Sarpkaya,Ruhi.(2010). Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi.Ankara .Anı Yayıncılık. Başaran, İ. E. (1993). Türkiye Eğitim Sistemi. Ankara: Gül Yayınevi. Erdoğan, İ. (2004). Türk Eğitim Sistemi. İstanbul: Sistem Yayıncılık.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

ÖÇ1

ÖÇ2

ÖÇ3

ÖÇ4

PY1

1

1

1

1

PY2

1

1

1

1

PY3

1

1

1

1

PY4

1

1

1

1

PY5

1

1

1

1

PY6

1

1

1

1

PY7

1

1

1

1

PY8

1

1

1

1

PY9

2

1

1

1

PY10

1

1

1

1

PY11

2

2

1

1

PY12

1

1

1

1

PY13

1

1

1

1

PY14

1

1

1

1

PY15

1

1

1

1

PY16

1

1

1

1

PY17

1

1

1

1

PY18

4

3

4

4

PY19

1

1

1

1

PY20

1

1

1

1

PY21

2

2

1

1

PY22

1

1

1

1

PY23

1

1

1

1

PY24

1

1

1

1

PY25

1

1

1

2

PY26

2

2

2

2

PY27

2

3

3

2

PY28

2

2

3

2

PY29

2

3

2

2

 

          1= Çok az   2= Biraz   3= Orta     4=Oldukça     5=Çok fazla