EĞT404


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Karşılaştırmalı Eğitim EĞT404 İngiliz Dili Eğitimi (2015 Öncesi Program) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
08
(Bahar)
28 30 50 108 2 4

Ders Sorumluları Prof. Dr. Yusuf Gürcan ÜLTANIR
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Karşılaştırmalı eğitim ve gelişimi, amaçları; eğitime etki eden etmenlerin karşılaştırmalı olarak incelenmesi; karşılaştırmalı eğitimde kabul edilen ortak kurallar; karşılaşılan sorunlar; karşılaştırmaya temel olmak üzere Türk eğitim sisteminin genel bir inceleme ve değerlendirmesi ile çeşitli yabancı ülkelerin eğitim sistemlerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Karşılaştırmalı eğitimin gelişimi, amaçları ve sorunları; eğitimi etkileyen etmenler; Türk Eğitim Sistemi, Türkiye ile çeşitli ülkelerin eğitim sistemlerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesini kapsar
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin elde edeceği kazanımlar şunlardır; ÖÇ-1 Mezun olan öğrenciler eğitim sistemleri ile ilgili konulara hakim olmaları nedeniyle farklı ülke ve eğitim sorunları arasında karşılaştırma yapabilirler ve günümüzde yaşanan olayları daha dikkatli algılayabilirler
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Program Tanıtımı
2. Hafta Program Tanıtımı
3. Hafta Almanya'nın Eğitim Sistemi, Avusturya'nın Eğitim Sistemi
4. Hafta Belçika'nın Eğitim Sistemi, Fransa'nın Eğitim Sistemi
5. Hafta Hollanda'nın Eğitim Sistemi İspanya'nın Eğitim Sistemi
6. Hafta İngiltere'nin Eğitim Sistemi, ABD’nin Eğitim Sistemi
7. Hafta Diğer Avrupa ülkelerinden kısa örnekler
8. Hafta Çeşitli Ülkelerin Eğitim Sistemleri Sunumlar
9. Hafta Çeşitli Ülkelerin Eğitim Sistemleri Sunumlar
10. Hafta Çeşitli Ülkelerin Eğitim Sistemleri Sunumlar
11. Hafta Çeşitli Ülkelerin Eğitim Sistemleri Sunumlar
12. Hafta Çeşitli Ülkelerin Eğitim Sistemleri Sunumlar
13. Hafta Dersin Genel Değerlendirilmesi
14. Hafta Yarı yıl Sonu Sınavı
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 35
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%) 20
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 45
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Akarsu Füsun. (2005). Ülkeler ve Eğitim Sistemleri Karşılaştırma Yazıları. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Altınok, Halil İ., Erten Gökçe, Adem Üstündağ, Şeniz Kesginci, Asuman Sönmez, Aysel Özüduru, Nilgün Özkan ve Kenan Gedik. (2006). Ülkelerin Öğretmen Yetiştirme Sistemleri. Ankara: MEB Basımevi.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

ÖÇ1

PY1

1

PY2

1

PY3

1

PY4

1

PY5

2

PY6

1

PY7

1

PY8

1

PY9

2

PY10

2

PY11

2

PY12

1

PY13

1

PY14

1

PY15

1

PY16

1

PY17

1

PY18

5

PY19

1

PY20

1

PY21

3

PY22

1

PY23

1

PY24

1

PY25

1

PY26

3

PY27

3

PY28

4

PY29

3

 

          1= Çok az   2= Biraz   3= Orta     4=Oldukça     5=Çok fazla