EĞT403


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Özel Eğitim EĞT403 İngiliz Dili Eğitimi (2015 Öncesi Program) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
07
(Güz)
25 40 20 70 158 2 6

Ders Sorumluları Assist. Prof. Dr. Başak KARATEKE
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Özel eğitimin tanınması, özel eğitim alanının bilgisi, özel eğitime muhtaç çocukların tanınması, özel eğitime muhtaç olma nedenlerinin bilgisi, özel eğitime muhtaç çocukların sınıflandırılması ve güncel özel eğitim uygulamalarıdır.
Dersin İçeriği Bu ders; Özel eğitime muhtaç çocukların tanınması, özel eğitime muhtaç olma nedenlerinin bilgisi, zihin engelli çocuklar, duygusal bozukluğu olan çocuklar, görme engelli çocuklar, işitme yetersizliği olan çocuklar, öğrenme güçlüğü olan çocuklar ve güncel özel eğitim uygulamalarının tartışıldığı bir derstir
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin elde edeceği kazanımlar şunlardır; ÖÇ-1 Özel eğitim alan bilgisine sahip olma ÖÇ-2 Özel eğitime muhtaç olma nedenlerini belirleme ÖÇ-3Özel eğitime muhtaç öğrencileri sınıflandırma ve güncel özel eğitim uygulamaları hakkında bilgi sahibi olma
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Özel gereksinimli çocuklar
2. Hafta Özel Eğitime muhtaç olmanın nedenleri
3. Hafta Özel eğitimin tarihçesi
4. Hafta Zeka geriliği olan çocuklar
5. Hafta Zeka geriliği olan çocuklar
6. Hafta Duygusal bozukluğu olan çocuklar
7. Hafta Duygusal bozukluğu olan çocuklar
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Görme yetersizliği olan çocuklar
10. Hafta İşitme yetersizliği olan çocuklar
11. Hafta İşitme yetersizliği olan çocuklar
12. Hafta Öğrenme güçlüğü olan çocuklar
13. Hafta Güncel Özel Eğitim Uygulamaları
14. Hafta Final Sınavı
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%) 20
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 40
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1- “Özel Eğitime Giriş”Editör: Ayşegül Ataman 2- “Özel Eğitime Giriş” Yahya Özsoy, Mehmet Özyürek, Süleyman Eripek 3- “Özel Eğitime Giriş” Mitat Enç and the others
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

ÖÇ1

ÖÇ2

ÖÇ3

PY1

1

1

1

PY2

1

1

1

PY3

1

1

1

PY4

1

1

1

PY5

4

4

3

PY6

1

1

1

PY7

1

1

1

PY8

1

1

1

PY9

3

3

3

PY10

1

1

1

PY11

1

1

1

PY12

1

1

1

PY13

1

1

1

PY14

1

1

1

PY15

1

1

1

PY16

1

1

1

PY17

1

1

1

PY18

1

1

1

PY19

1

1

1

PY20

1

1

1

PY21

1

1

1

PY22

3

4

5

PY23

1

1

1

PY24

4

3

5

PY25

5

4

5

PY26

3

4

4

PY27

4

4

4

PY28

4

4

4

PY29

3

4

4

 

          1= Çok az   2= Biraz   3= Orta     4=Oldukça     5=Çok fazla