EĞT201


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Öğretim İlke ve Yöntemleri EĞT201 İngiliz Dili Eğitimi (2015 Öncesi Program) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
42 - - - - 30 72 3 3

Ders Sorumluları Prof.Dr. Semra GÜVEN
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Öğrenme ve öğretme kuramları arasındaki ilişkiyi kurabilme, bu kuramlara ve taksonomilere dayanarak ders içerisinde karşılaşılan emosyonlarla başetme konusunda öğretmenlere rehberlik etme.
Dersin İçeriği Öğrenme kuramları ve öğretim kuramları ilişkisi ve ders sürecinde söz konusu olan bazı emosyonlar; dersin yapısal faktörlerinin analizi; psikolojik ve içeriksel konu taksonomileri; derslerde kullanılan yöntemler.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrencilerin elde edeceği öğrenim kazanımları şöyledir: 1. derslerde karşılaşılan hem agresyon, sınav korkusu ve ders çalışma becerileri hem de dersleri/ okulu tekdüze bulma konusunda gerek öğretmenler ve gerekse anne-babalara rehberlik etme. 2. danışanlara bu konularda rehberlik yardımı sağlama, 3. öğretmenlere yaptıkları planlar hakkında sınıf disiplini sağlamaları açısından yol gösterme.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta - Öğrenme ve deneyim ilişkisi - Öğrenme tipolojisinde Gagne - Öğrenme biçimlerinin karşılaştırılması (Doğal öğrenme ve okulda Öğrenme; Anlamsız Öğrenme ve anlamsız Öğrenme; Kasıtlı Öğrenme ve Yan Öğrenme; Kabul Ederek Öğrenme ve buluş Yoluyla Öğrenme)
2. Hafta Öğrenme biçimlerinin karşılaştırılması (Doğal öğrenme ve okulda Öğrenme; Anlamsız Öğrenme ve anlamsız Öğrenme; Kasıtlı Öğrenme ve Yan Öğrenme; Kabul Ederek Öğrenme ve buluş Yoluyla Öğrenme)
3. Hafta - Öğretim kuramları açısından öğrenme - Kuramlarının irdelenmesi (Davranışçı Öğrenme Kuramı, Gestalt ve Bütünlük Psikolojisi) * Pekiştireçler
4. Hafta - Öğretimin tanımı ve karakteristik özellikleri - Öğretim biçimleri (tanımlayıcı öğrt., kazandırıcı öğrt., örneğe dayalı öğrt., programlı öğrt., alanlar üzerinde yaygınlaşan öğrt.)
5. Hafta Dersin tanımı - Dersin formal özellikleri: organizasyon; etkileşim kurumsallaşma - Dersin yapısal özellikleri * Hedefe uyum * içerik belirleme * Yöntem biçimlendirme (fonetik seçicilik; derslerdeki ilkeler; medya seçimi; öğretim biçimleri; sosyal biçimler)
6. Hafta Öğretimin analizi * Taksonomiler
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Ders sürecindeki Emosyon'lar (ödev yükleme; aile beklentileri; öğretmen beklentileri; öğrenci beklentileri arasındaki uyumsuzluk değişkeni) * Sınav kaygısı * Sınıfta agresyon
9. Hafta Ders sürecindeki Emosyon'lar * Dersleri cansıkıcı bulma, Matematik dersi örneği
10. Hafta Çalışma alışkanlıkları ve öğrenci tutumları
11. Hafta Çeşitli öğretim yöntemleri
12. Hafta Çeşitli öğretim yöntemleri
13. Hafta Constructuvizm
14. Hafta Öğretim planı hazırlama
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar - Schröder,H. Lernen Lehren Unterricht Hand und Lehrbücher der Paedagogik R.Oldenburg Verlg. - Bloom,B.S. (1976) Taxonomie von Lernzielen im kognitiven Bereich Beltz Studienbuch - Gözütok, D. (2011) Öğretim İlke ve Yöntemleri - Küçükahmet, L. (2014) Öğretim İlke ve Yöntemleri
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

ÖÇ1

ÖÇ2

ÖÇ3

PY1

1

1

1

PY2

1

1

1

PY3

1

1

1

PY4

1

1

1

PY5

2

2

2

PY6

1

1

1

PY7

1

1

1

PY8

1

1

2

PY9

5

3

4

PY10

1

1

1

PY11

1

1

1

PY12

2

1

1

PY13

2

1

1

PY14

1

1

1

PY15

1

1

1

PY16

1

1

1

PY17

1

2

1

PY18

4

3

5

PY19

2

1

1

PY20

1

2

3

PY21

2

2

3

PY22

3

3

5

PY23

1

1

1

PY24

1

1

1

PY25

3

3

5

PY26

2

2

3

PY27

2

2

2

PY28

2

2

3

PY29

1

1

1

 

          1= Çok az   2= Biraz   3= Orta     4=Oldukça     5=Çok fazla