EĞT102


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Eğitim Psikolojisi EĞT102 İngiliz Dili Eğitimi (2015 Öncesi Program) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
42 40 82 3 3

Ders Sorumluları Assist. Prof. Dr. Başak KARATEKE
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Eğitim psikolojisinin betimlenmesi, araştırma yöntemleri, gelişim ve öğrenme psikolojisi ve kuramlar, motivasyon, etkili öğretim ve öğrenme, etkili sınıf ortamı ve sınıf yönetimi.
Dersin İçeriği Eğitim psikolojisi, gelişim ve öğrenme psikolojisi bulgularında hareketle, eğitim ve öğretimin nasıl gerçekleştiğini araştıran bilim dalıdır
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin elde edeceği kazanımlar şunlardır; ÖÇ-1 Çocukların nasıl geliştikleri ve öğrendikleri hakkında bilgi edinmek ÖÇ-2 Etkili öğrenme ve öğretme yollarını bilmek ÖÇ-3 İyi bir öğretmenin nasıl olması gerektiğini bilmek
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Eğitim psikolojisinin kapsamı. Eğitim psikolojisinde araştırma yöntemleri
2. Hafta Bilişsel gelişim, Piaget ve Vygotsky’nin gelişim kuramı
3. Hafta Dil gelişimi ve okuma-yazma gelişimi
4. Hafta Duygusal ve toplumsal gelişim. Erikson’ın psiko-sosyal gelişim kuramı
5. Hafta Ahlak gelişimi. Piaget ve Kohberg’in kuramı
6. Hafta Öğrenci çeşitliliği, ayrıksı çocuklar ve üstün zekalı çocuklar, zeka ve öğrenme stilleri yönünden öğrenciler arasındaki bireysel farklar
7. Hafta Arasınav
8. Hafta Öğrenme psikolojisi, Davranışçı öğrenme kuramları, Davranışçı öğrenmenin temel ilkeleri. Watson ve Skinner
9. Hafta Toplumsal öğrenme kuramları: Albert Bandura’nın kuramı. Gözleyerek öğrenme
10. Hafta Bilgi – işlem süreci ve bilişsel öğrenme kuramları – bellek, hatırlama ve unutma
11. Hafta Sözel öğrenme
12. Hafta Hangi çalışma stratejileri öğrenmeyi kolaylaştırır?
13. Hafta Doğrudan öğretim ve etkili ders. Öğrenciler kavramları nasıl öğrenir?
14. Hafta Öğrencileri öğrenmeye motive etme ve öğrencilerin motivasyonlarını artırma yolları
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Eğitim Psikolojisi – Kuram ve Uygulama. Robert E. Slavin. Çeviri Editörü: Galip Yüksel. Nobel Yayınevi
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

ÖÇ1

ÖÇ2

ÖÇ3

PY1

1

1

1

PY2

1

1

1

PY3

1

1

2

PY4

1

1

1

PY5

1

5

5

PY6

1

1

1

PY7

1

1

1

PY8

1

2

2

PY9

2

5

5

PY10

1

1

1

PY11

1

2

5

PY12

1

2

2

PY13

2

3

3

PY14

2

1

2

PY15

2

2

4

PY16

4

4

3

PY17

3

3

4

PY18

2

1

4

PY19

4

4

4

PY20

4

5

5

PY21

3

4

4

PY22

4

5

5

PY23

2

2

2

PY24

5

5

5

PY25

4

5

5

PY26

2

1

4

PY27

1

2

3

PY28

2

3

3

PY29

2

3

4

 

          1= Çok az   2= Biraz   3= Orta     4=Oldukça     5=Çok fazla