MBZ 402


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Öğretmenlik Uygulaması 2 MBZ 402 İngiliz Dili Eğitimi (2018-2019 Akademik Yılı ve Sonrası Program) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
08
(Bahar)
28 72 275 375 5 15

Ders Sorumluları Prof. Dr. Mehmet Demirezen, Dr. Öğr. Üyesi Neslihan Özkan, Dr. Öğr. Üyesi Faranak Abbaszad Tehrani, Dr. Öğr. Üyesi Ceyhun Karabıyık
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı - ders planı hazırlayıp gerçek sınıf ortamında öğretmenlik yapmak - öğretmen adaylarının ders uygulamalarını değerlendirmelerine olanak tanımak.
Dersin İçeriği Bu derste öğretmen adayları gerçek sınıf ortamında haftada bir yarım gün öğretmenlik uygulaması yapacaktır.aynı zamanda haftalık sem,ner dersleriyle uygulama dersinin değerlendirmesi yapılacaktır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin elde edeceği kazanımlar şunlardır; ÖÇ-1 ders planı hazırlamak ÖÇ-2 planı sınıf içindeuygulamak ÖÇ-3 ders uygulamalarını değerlendirmelermek ve geri dönüt vermek ÖÇ-4 okuldaki ve üniversitedeki rehber eğitmenle ders planını değerlendirmek ÖÇ-5 gerekli düzelymeleri yapmak ÖÇ-6 uygulama dosyası hazırlamak ÖÇ-7 gerçek sınıf ortamında öğretmenlik yapmak
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Öğretmenlik uygulaması gruplarının belirlenmesi, gruplara öğretim üyelerinin atanması, uygulama okullarının belirlenmesi, Valilik izninin alınması.
2. Hafta Öğretmenlik uygulaması gruplarının belirlenmesi, gruplara öğretim üyelerinin atanması, uygulama okullarının belirlenmesi, Valilik izninin alınması.
3. Hafta Öğretmenlik uygulaması
4. Hafta Öğretmenlik uygulaması
5. Hafta Öğretmenlik uygulaması
6. Hafta Öğretmenlik uygulaması
7. Hafta Öğretmenlik uygulaması
8. Hafta Öğretmenlik uygulaması
9. Hafta Öğretmenlik uygulaması
10. Hafta Öğretmenlik uygulaması
11. Hafta Öğretmenlik uygulaması
12. Hafta Öğretmenlik uygulaması
13. Hafta Öğretmenlik uygulaması
14. Hafta Öğretmenlik uygulaması
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%)
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 100
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Coşkun, Hasan / Güzel, Fatih / Yıldırım, Mustafa (Ed.) (2018). Öğretmenlik Uygulaması ve Ders Planları / Fachpraktikum und Unterrichtspläne / Practice Teaching and Lesson Plans. Berlin: Dağyeli Verlag.
Staj / Uygulama Öğretmenlk uygulaması
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

ÖÇ 1

ÖÇ 2

ÖÇ 3

ÖÇ 4

ÖÇ 5

ÖÇ 6

ÖÇ 7

PY 1

2

2

2

2

2

2

2

PY 2

1

1

1

1

1

1

1

PY 3

4

4

4

4

4

4

4

PY 4

1

1

1

1

1

1

1

PY 5

1

1

1

1

1

1

1

PY 6

5

5

5

5

5

5

5

PY 7

5

5

5

5

5

5

5

PY 8

5

5

5

5

5

5

5

PY 9

5

5

5

5

5

5

5

PY 10

5

5

5

5

5

5

5

PY 11

5

5

5

5

5

5

5

PY 12

5

5

5

5

5

5

5

PY 13

5

5

1

5

1

2

5

PY 14

5

5

5

5

5

5

5

PY 15

3

3

2

3

2

1

3

PY 16

1

1

1

1

1

1

1

PY 17

5

5

5

5

5

5

5

PY 18

1

5

5

5

2

5

5

PY 19

2

2

2

1

1

2

2

PY 20

2

2

2

2

1

2

2

PY 21

5

5

5

5

5

5

5

PY 22

5

5

5

5

5

5

5

PY 23

5

5

5

5

5

5

5

PY 24

1

1

1

1

1

1

1

PY 25

5

5

5

5

5

5

5

PY 26

5

5

5

5

5

5

5

PY 27

5

5

5

5

5

5

5

PY 28

5

5

5

5

5

5

5

PY 29

5

5

5

5

5

5

5