MBZ320


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Eğitimde Ahlak ve Etik MBZ320 İngiliz Dili Eğitimi (2018-2019 Akademik Yılı ve Sonrası Program) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
05
(Güz)
28 50 78 2 3

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Üyesi Aslıhan Erman Aslanoğlu
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu derste öğrencilerin; ahlak ve etikle ilgili temel kavram ve teorileri, etik ilke, etik kural, iş ve meslek etiği, etik-hukuk ilişkisi, etik, ahlak, ve eğitim ilişkisi, öğretmenlik mesleği eğitim hakkı, etik ilke ve sorumluluklar, kamu etiği, öğretmenlik etik ilkeleri, iş, meslek etiği, etik dışı davranışlar, etik karar verme, etik lider, okullarda ahlak eğitimi, eğitim araştırmalarında uyulması gereken etik ilkeler konularında bilgi sahibi olmalarını sağlamak ve meslek hayatlarında öğretmenlik mesleğini etik ilkeler kapsamında yürütmeleri için bilinç ve farkındalık geliştirmeleri amaçlanmıştır.
Dersin İçeriği Bu ders, ahlak ve etik ile ilgili temel kavramlar, etik ilkeler ve kurallar, meslek etiği, etik ve hukuk ilişkisi, etik, ahlak, ve eğitim ilişkisi, profesyonel bir meslek olarak öğretmenlik mesleği, eğitim hakkı, eğitimde hak ve sorumluluklar, eğitim ve öğretmenlerle ilgili etik düzenlemeler, iş, meslek, ve eğitimde etik dışı davranışlar, öğretmenlik meslek etik ilkeleri, etik liderlik, eğitimde ahlak, okullarda ahlak eğitimi ve bilimsel araştırmalarda etik gibi konuları içermektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi alan öğrenci: -Ahlak ve etik ile ilgili temel kavramları açıklar. -Etik, etik ilkeler ve kuralları açıklar. -Meslek etiği, etik ve hukuk ilişkisini kavrar. -Etik, ahlak ve eğitim ilişkisini kavrar. -Toplumsal, kültürel, yasal ve profesyonel bir meslek olarak öğretmenlik mesleğini açıklar. -Eğitim hakkı kavramını açıklar. -Eğitimde hak ve sorumlulukları açıklar. -Eğitim ve öğretmenlerle ilgili etik düzenlemeleri açıklar. -Öğretmen ve öğretmenlik meslek etik ilkelerini açıklar. -Etik liderlik kavramını açıklar. -Eğitimde ahlak ve okullarda ahlak eğitimini açıklar. -Bilimsel araştırmalarda etik kavramını değerlendirir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Ahlak ve etik ile ilgili temel kavramlar ve teoriler
2. Hafta Etik, etik ilkeler ve kurallar, meslek etiği, etik ve hukuk ilişkisi
3. Hafta Etik, ahlak ve eğitim ilişkisi
4. Hafta Toplumsal, kültürel, yasal ve profesyonel bir meslek olarak öğretmenlik
5. Hafta Eğitim hakkı
6. Hafta Eğitim paydaşlarıyla ilişkilerde hak ve sorumluluklar
7. Hafta Türkiye'de kamu yönetimi, eğitim ve öğretmenlerle ilgili etik düzenlemeler
8. Hafta Vize
9. Hafta İş, meslek ve eğitimde etik dışı davranışlar
10. Hafta Etik karar verme, etik ikilemler, sorunlar ve çözüm yolları
11. Hafta Etik model olarak öğretmen ve öğretmenlik meslek etik ilkeleri
12. Hafta Etik lider olarak okul müdürü
13. Hafta Eğitimde ahlak ve okullarda ahlak eğitimi
14. Hafta Bilimsel araştırmalarda etik
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar İlğan, Abdurrahman (Ed). (2020). Eğitimde ahlak ve etik, 1. Baskı. Ankara: Pegem Akademi. Ada, Şükrü ve Silman, Fatoş (Ed). (2020). Eğitimde ahlak ve etik, 1. Baskı. Ankara: Pegem Akademi. Oral, Behçet; Çoban, Ahmet ve Bars, Mehmet. (Ed). (2019). Eğitimde ahlak ve etik, 1. Baskı. Ankara: Pegem Akademi. Ergün, Mustafa; Karabacak, Nermin; Korkmaz, İsa ve Küçük, Ahmet (Ed). (2018). Öğretmenliğin mesleki değerleri ve etik. 1. Baskı. Ankara: Anı Yayıncılık.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi