MBS013


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Kapsayıcı Eğitim MBS013 İngiliz Dili Eğitimi (2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı ve Sonrası) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
04
(Bahar)
2 28 2 4

Ders Sorumluları Dr. Şefika TATAR
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Kapsayıcı eğitim ve ilgili kavramlara ilişkin farkındalık kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği “Kapsayıcı Eğitim” adlı ders farklı özelliklere sahip bireylere eşit ve kaliteli bir eğitim sağlanmasının gerekliliği ve bunun nasıl başarılabileceğine odaklanmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi başarıyla tamamlayanların şu kazanımları edinmeleri beklenmektedir: 1. Kapsayıcı eğitim ve temel bileşenlerini açıklar. 2. Kapsayıcı eğitimin ekonomik, sosyo-kültürel, eğitsel ve hukuki gerekçelerini kavrar. 3. Kapsayıcı öğretmen davranışlarını fark eder. 4. Kapsayıcı eğitim yaklaşım ve uygulamalarını değerlendirir. 5. Kapsayıcı eğitim için gerekli tutum ve değerleri keşfeder.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Derse Giriş, Dersin Tanımı, Hedefleri ve Temel Kavramlar
2. Hafta Kapsayıcı eğitimin tanımı, içeriği ve önemi
3. Hafta Kapsayıcı eğitimin felsefi, sosyolojik ve psikolojik temelleri
4. Hafta Kapsayıcı eğitimin hukuki dayanakları
5. Hafta Kapsayıcı eğitimde yaklaşım ve standartlar
6. Hafta Kapsayıcı öğretim programı ve materyalleri
7. Hafta Kapsayıcı eğitimde teknoloji kullanımı
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Kapsayıcı eğitimde öğretmen rolleri
10. Hafta Kapsayıcı eğitimde tutum ve değerler
11. Hafta Kapsayıcı eğitimde dezavantajlı gruplar
12. Hafta Kapsayıcı eğitimde mülteci çocuklar
13. Hafta Kapsayıcı değerlendirme
14. Hafta Kapsayıcı eğitim programlarına uygun sınıf uygulamaları
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Kuramdan Uygulamaya Kapsayıcı Eğitim. Editör: Doç. Dr. Pervin Oya Taneri. Pegem Akademi. Kapsayıcı Eğitim: Özel Eğitimde Bütünleştirme. Editörler: Prof. Dr. Hasan GÜRGÜR, Doç. Dr. Salih RAKAP.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi