MBS008


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Eğitimde Program Dışı Etkinlikler MBS008 İngiliz Dili Eğitimi (2018-2019 Akademik Yılı ve Sonrası Program) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
04
(Bahar)
28 - - - - 90 118 2 4

Ders Sorumluları Doç. Dr. Özden Demirkan
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar Bu ders 2 saat teorik bir ders olarak eğitim fakültesi öğrencilerine okutulmaktadır.
Dersin Amacı Bu dersin amacı; resmi program, program dışı etkinlikler ve örtük program kavramlarını incelemek, örtük program yaklaşımları hakkında bilgi sahibi olmak, örtük programın bilişsel ve duygusal öğrenmelere etkisini açıklamak, törenler, sosyal kültürel etkinlikler vb. okulun program dışı etkinliklerini örtük program bağlamında değerlendirmektir.
Dersin İçeriği
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Resmi program, işlevsel program, örtük program, göz ardı edilen program ve ders dışı program kavramlarını açıklar. Eğitimde program dışı etkinlik türlerini açıklar. Program dışı etkinlikler ve program arasındaki ilişkileri kurar. Örtük program yaklaşımlarını açıklar ve karşılaştırır. Öğrenme alanlarına göre hedeflerin kazandırılma sürecinde örtük programın etkilerini açıklar. Program dışı etkinliklerde değerler eğitiminin yerini açıklar. Eğitimde program dışı etkinliklerin yürütülmesinde yönetmeliğin önemini açıklar.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Derse Giriş, Dersin Tanımı, Hedefleri
2. Hafta Derse ilişkin temel kavramlar; Program türleri -Resmi program -İşlevsel program -Örtük program -Göz ardı edilen program -Ders dışı program
3. Hafta Eğitimde program dışı etkinlik türleri -Sosyal etkinlikler -Kültürel etkinlikler
4. Hafta -Mesleki alan etkinlikleri -Sportif etkinlikler
5. Hafta -Bilimsel etkinlikler -Eğitici kulüpler
6. Hafta Örtük programla ilgili yaklaşımlar
7. Hafta Öğrenme alanları ve örtük program
8. Hafta Eğitimde program dışı etkinlikler ve değerler eğitimi
9. Hafta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
10. Hafta Örtük program ve değerler eğitimi
11. Hafta Okulda program dışı etkinliklerin önemi -Okulda program dışı etkinlikler olarak okul törenleri, sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal etkinliklerin önemi -Program dışı etkinliklerin üstün yönleri
12. Hafta Ramazan Bayramı Tatili
13. Hafta Okulda program dışı etkinlikleri uygulamadaki güçlükler
14. Hafta Eğitimde program dışı etkinliklerin yönetimi
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Eğitimde Program Dışı Etkinlikler Editörler: Necla Köksal, Zeynep Ayvaz Tuncel Pegem Akademi 2020
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi