MBS003


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu MBS003 İngiliz Dili Eğitimi (2018-2019 Akademik Yılı ve Sonrası Program) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
04
(Bahar)
28 - - - - 90 118 2 4

Ders Sorumluları Dr.Öğr.Üyesi Başak KARATEKE
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar -
Dersin Amacı Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu’nun sebepleri, belirtileri ve eğitim ortamında ele alınmasına yönelik bilgi kazandırmaktır.
Dersin İçeriği Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu’nun (DEHB) tüm boyutları ile ele alınmasını kapsayacaktır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi alıp başarıyla tamamlayanların aşağıdaki kazanımları edinmeleri beklenmektedir: 1.DEHB’e yol açan biyolojik yapıları açıklar. 2.DEHB belirtilerini ve tanı ölçütlerini tanır. 3. DEHB alt tiplerini açıklar. 4. DEHB’in yaş gruplarına göre değişimini açıklar. 5. DEHB olan bireyin akademik yaşantısını düzenler. 6. DEHB olan bireyin psikososyal ihtiyaçlarını açıklar.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Dersin içeriği, dersin gereklilikleri ve uygulama yönteminin tanıtılması.
2. Hafta DEHB’e Tarihsel Bakış
3. Hafta DEHB’in Nörobiyolojisi
4. Hafta DEHB ve Bilgi İşleme Süreçleri
5. Hafta Yaşam Dönemlerinde DEHB
6. Hafta DEHB ve Eş Hastalanımlar
7. Hafta Ara sınav
8. Hafta DEHB Tanılama Yöntemleri
9. Hafta DEHB Tedavi Yöntemleri
10. Hafta Okulda DEHB
11. Hafta Ailede DEHB
12. Hafta Sosyal Duygusal Dünyada DEHB
13. Hafta Yaşam Boyu DEHB
14. Hafta Final Sınavı
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Soysal Acar, Ş. (2019). Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Ruh Sağlığı Çalışanları, Alan Uzmanları, Öğrenciler ve Aileler İçin Kuramdan Uygulamaya. Ankara: Nobel Yayınevi.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi