ELTE 012


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Söylem Çözümlemesi ve Dil Öğretimi ELTE 012 İngiliz Dili Eğitimi (2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı ve Sonrası) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
08
(Bahar)
28 32 60 2 2

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Üyesi Ceyhun Karabıyık
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar -
Dersin Amacı Ders, İngilizce öğretmen adaylarının hem yazılı hem de sözlü metinlerin farklı türlerini söylemsel unsurlar açısından analiz etmelerini sağlamayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği Bağdaşıklık, gönderme, kişisel gönderme, gösterme gönderme, karşılaştırmalı gönderme, ikame, üç nokta, bağlaçlar, sözcüksel bağdaşıklık, bağdaşıklığın anlamı, konuşma dili, konuşma, sıra tamamlama, metin ve söylem, bağdaşıklık, düşünsel üst işlev, altı süreç, şema, önermesel olmayan anlam, konuşmada anlamlandırma, toplumdilbilim ve kullanıcıya göre dil çeşitliliği, fonolojik çeşitlilik, sözcüksel çeşitlilik, dilbilgisel çeşitlilik, standart İngilizce ve İngilizce çeşitleri, dil ve kimlik, kişilerarası üst işlev, duruş, kayıt, kayıt alan, tenor ve kip, tür, metinsel üst işlev, tema, soru ve emir cümlelerinde tema, örgütlenme kalıpları, tema türleri, söylem belirteçleri, göndergesel söylem belirteçleri, kişilerarası söylem belirteçleri, yapısal söylem belirteçleri, bilişsel söylem belirteçleri, ve ima.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Dersin sonunda İngilizce öğretmeni adayları: 1. farklı söylem türlerinde gerçek dil kullanımını inceleyerek metinlerde tutarlılık ve uyumluluğu analiz edebilirler, 2. metinde uyumluluk ve tutarlılığın dil öğretimindeki yerini irdeleyerek katkısını tartışabilirler, 3. söylem çözümlemesi ve dil öğretimi arasındaki bağlantıyı açıklayabilirler.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Giriş, uyum
2. Hafta Referans, ikame, eksilti, bağlaçlar, sözcük uyumu
3. Hafta Konuşulan dil, konuşma, sıra tamamlama, metin ve söylem
4. Hafta Tutarlılık, düşünsel meta işlevi, altı süreç, şema
5. Hafta Önermesel olmayan anlam, konuşmada anlamlandırma, toplum dilbilim ve kullanıcıya göre dil değişimi
6. Hafta Fonolojik varyasyon, sözlüksel varyasyon, gramer varyasyonu, standart İngilizce ve İngilizce çeşitleri
7. Hafta Dil ve kimlik, kişilerarası üst işlev, duruş
8. Hafta Vize
9. Hafta Resmiyet ve samimiyet
10. Hafta Alan olarak resmiyet ve samimiyet, tenor, mod, tür
11. Hafta Metinsel meta işlevi, tema, soru ve emir cümlelerinde tema, organizasyon kalıpları
12. Hafta Tema türleri, söylem belirteçleri, göndergesel söylem belirteçleri, kişilerarası söylem belirteçleri, yapısal söylem belirteçleri, bilişsel söylem belirteçleri
13. Hafta Sezdirim
14. Hafta Final Sınavı
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar McCarthy, M. (2011). Discourse analysis for language teachers. Cambridge University Press. Sutherland, S. (2016). A beginner's Guide to Discourse Analysis. Palgrave Macmillan.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi