ELTC306


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Dil ve Edebiyat Öğretimi 2 ELTC306 İngiliz Dili Eğitimi (2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı ve Sonrası) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
06
(Bahar)
28 60 88 2 3

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Üyesi Fahriye Hürriyet KONUR
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Edebi eserlerin dil öğretiminde hangi alanlarda kullanılacaklarını göstermek yoluyla öğrencilerin dil becerilerinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.
Dersin İçeriği İngiliz Amerikan ve Dünya Edebiyatından seçilen şiir ve tiyatro eserlerinin sınıf içinde inceleme tekniklerinin gösterilmesi,analiz edilmeleri ve öğrencilerin seçtikleri bir edebi eseri sınıf ortamında öğretmeleri beklenir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi alıp başarıyla tamamlayanların aşağıdaki kazanımları edinmeleri beklenmektedir: 1. Edebi eserleri dil öğretiminde kullanma becerileri kazandırmak
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Studying Poetry: Teaching Poetry
2. Hafta Romantic Movement
3. Hafta Romanticism-Edgar Allan Poe ‘Annabel Lee’!
4. Hafta Emily Dickinson ‘Success’,’49’,’303’
5. Hafta American Imagists: Robert Frost ‘The Road Not Taken’,’ Mending Wall’,’ Nothing Gold Can Stay’
6. Hafta ARA SINAV
7. Hafta Carl Sandburg ‘Chicago’,’ The People Yes’
8. Hafta Carl Sandburg ‘Fire and Ice’
9. Hafta Elements of Drama
10. Hafta Studying Drama: Teaching Drama
11. Hafta Arthur Miller ‘Death of a Salesman’
12. Hafta Death of a Salesman
13. Hafta Edward Albee ‘The Zoo Story’
14. Hafta Final
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 30
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%) 10
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Nina Baym, Ronald Gottessman, Laurance B.Holland, Francis Murphy, Hershel Parker, William H.Pritchard.The Norton Anthology Of American Literature. W .W Norton and Company.New York:1986
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PÇ 1

PÇ 2

PÇ 3

PÇ 4

PÇ 5

PÇ 6

PÇ 7

PÇ 8

PÇ 9

PÇ 10

PÇ 11

PÇ 12

PÇ 13

PÇ 14

PÇ 15

PÇ 16

PÇ 17

PÇ 18

PÇ 19

PÇ 20

PÇ 21

PÇ 22

ÖÇ 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ 4