ELTC 305


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Dil ve Edebiyat Öğretimi 1 ELTC 305 İngiliz Dili Eğitimi (2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı ve Sonrası) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
05
(Güz)
28 - - - - 50 78 2 3

Ders Sorumluları Dr.Öğr.Üyesi F.Hürriyet KONUR
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar -
Dersin Amacı Dersin amacı içerik açısından zengin edebi metinlerin dil öğretiminde hangi alanlarda kullanılabileceğini araştırmak ve edebiyatın dil öğrenimini ve öğrencilerini hem dilsel hem de sanatsal olarak nasıl zenginleştirebileceğini göstermektir.
Dersin İçeriği Bu derste İngiliz ve Amerikan edebiyatından seçilen kısa hikâyelerin tamamı ve romanlardan seçilen alıntılar dil ve biçem açısından incelenir ve bu eserlerin dil öğretiminde nasıl kullanıldığını gösteren çeşitli etkinliklerden örnekler sunulur.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin elde edeceği kazanımlar şunlardır; ÖÇ-1Edebiyatı dil öğretiminde kullanabilme ÖÇ-2 Edebi metinlere yaklaşıp derste kullanabilme
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta What is literature - Language of literature
2. Hafta Using Literature in the Language Classroom
3. Hafta Approaches to using literature with the language learner
4. Hafta Material design and lesson planning
5. Hafta Short stories - tasks and activities
6. Hafta Student presentations- Kate Chopin 'The Story of an Hour', ' A Pair of Silk Stockings'
7. Hafta Ara sınav
8. Hafta Student presentations- O'Henry 'The Gift of Magie', 'The Last Leaf', Sherwood Anderson 'Hands', 'Paper Pills'
9. Hafta Student presentations- Ernest Hemingway 'Hills Like White Elephants', 'The Indian Camp'
10. Hafta Material design and lesson planning: Novels
11. Hafta Novels (selected extracts) - tasks and activities
12. Hafta Student presentations- John Steinbeck 'Of Mice and Man'
13. Hafta Student presentations
14. Hafta Student presentations
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%) -
Ödevler (%) -
Uygulamalar (%) -
Laboratuar (%) -
Projeler/Alan Çalışması (%) -
Seminerler/Çalışma Grupları (%) -
Final (%) 60
Diğer (%) -
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Lazar, Gillian - 1993 - Literature and language teaching: a guide for teachers and trainers. .
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi