ELTC 301


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi 1 ELTC 301 İngiliz Dili Eğitimi (2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı ve Sonrası) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
05
(Güz)
42 - - - - 90 132 3 5

Ders Sorumluları Dr.Öğr.Üyesi Neslihan ÖZKAN
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar -
Dersin Amacı Dersin amacı, öğrencilerin çocuklar ve çok küçük yaştaki çocukların ana dillerini nasıl edindiklerinin altını çizerek ikinci yabancı dilin edinimini sağlama stratejileri kazanmasıdır. Aynı zamanda, bu gruba İngilizce öğretirken dikkat edilmesi gereken noktalar, sınıf yönetimi ve materyal hazırlama teknikleri ile birlikte açığa kavuşturulması hedeflenmektedir.
Dersin İçeriği Çocuklara yabancı dil öğretimi dersi, erken yaş dil öğrenenleri (5-12 yaş) ile diğer yaşlardaki öğrenenler arasındaki farklar (dil yapısı, becerileri ve alt becerilerinin öğrenimi açısından) ve erken yaş öğrenenleri hakkında yanlış bilinenler; erken yaş öğrenenlerinin öğrenme biçemleri (görsel, işitsel ve duyuşsal) ve stratejileri (örn: üstbiliş, biliş, sosyoduyuşsal); kelime, dil becerisi, dil yapısı öğretimi için aktiviteler (örn: yapboz, hikaye, oyun ve benzetim), görsel-işitsel araçlar (örn: resim, gerçek nesneler, karikatür, kukla ve şarkılar) geliştirmesi; öğrenenlerin dil seviyelerine ve bilişsel, duyuşsal gelişimlerine uygun öğretim noktalarının seçimi, sıralaması, materyal uyarlaması ve değerlendirmesi; erken öğrenen sınıfları için duyacağı sınıf yönetimi tekniklerini öğrencilerin edinmesini sağlar
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin elde edeceği kazanımlar şunlardır; ÖÇ-1 Kreşlerde ve ilköğretim okullarında yaşları 5 ile 12 arasında değişen öğrenci grupları ile İngilizce dersi takip edebilme ÖÇ-2Gerekli malzemeleri hazırlayıp bu grup öğrenci ile etkili iletişim tekniklerini kullanarak ikinci dil edinimini sağlayabilme
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Derse giriş
2. Hafta Çocuklar ve çok küçük yaştaki çocuklar kimlerdir?
3. Hafta Okuma yazma bilmeyen çocuklara dil öğretimi
4. Hafta İlköğretim çocuklarına dil öğretimi
5. Hafta Şarkılar aracılığıyla dil öğretimi nedir?
6. Hafta Şarkılar aracılığıyla dil öğretimi nedir?
7. Hafta Şarkılar aracılığıyla dil öğretim teknikleri
8. Hafta Örnek sunular
9. Hafta Öğrencilerin sunuları
10. Hafta Öğrencilerin sunuları
11. Hafta Oyunlarla dil öğretimi nedir?
12. Hafta Oyunlarla dil öğretimi teknikleri
13. Hafta Öğrencilerin sunuları
14. Hafta Öğrencilerin sunuları
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%) -
Ödevler (%) -
Uygulamalar (%) -
Laboratuar (%) -
Projeler/Alan Çalışması (%) -
Seminerler/Çalışma Grupları (%) -
Final (%) 60
Diğer (%) -
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Ersöz,Aydan. Teaching English to Young Learners(Ankara:EDM,2007) Philips,S(1993) Young Learners.(OUP,1999) Wright,A.Storytelling with children.(OUP:1995)
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi