ELTE004


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Edimbilimi ve Dil Öğretimi ELTE004 İngiliz Dili Eğitimi (2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı ve Sonrası) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
04
(Bahar)
28 - - 50 - 40 118 2 4

Ders Sorumluları Prof. Dr. Abdulvahit Çakır
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır. %70 devam zorunludur.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı, edimbiliminin temel kavramları ve kuramlarını ve edimbiliminin temel kavramlarının ve kuramlarının İngilizce öğretimine uygulanmasını öğretmektir.
Dersin İçeriği Edimbiliminin temel kavramları ve kuramları, edimbiliminin temel kavramlarının ve kuramlarının İngilizce öğretimine uygulanması
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Öğrenci anlam bilimi ve edimbilimi arasındaki benzerlikleri ve farkları sıralar. Öğrenci bir söz edimlerini çözümler. Öğrenci duruma bağlı sözceleri sınıflandırır ve örneklendirir. Öğrenci temel edimbilimi kavramlarının ve kuramlarının İngilizce öğretimindeki uygulamalarını tartışır. Öğrenci söz edimlerinin öğretimi için etkinlikler hazırlar. Öğrenci duruma bağlı sözcelerin öğretimi için etkinlikler hazırlar. Öğrenci söz edimleri için testler hazırlar. Öğrenci duruma bağlı sözceler için testler hazırlar.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Giriş
2. Hafta Sosyopragmatik; pragmalinguistik
3. Hafta Bağlam kuramı
4. Hafta Bağlam kuramı ve İngilizce öğretimi
5. Hafta Söz edimleri kuramı
6. Hafta Söz edimleri kuramı ve İngilizce öğretimi
7. Hafta Gözden geçirme
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Kalıp sözler ve İngilizce öğretimi
10. Hafta Metafor kuramı ve İngilizce öğretimi
11. Hafta Duruma bağlı sözceler
12. Hafta Duruma bağlı sözceler
13. Hafta Duruma bağlı sözceler
14. Hafta Edimbiliminde ölçme ve değerlendirme
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar O’Keefe, A., Clancy, B., & Adolphs, S. (2011). Introducing pragmatics in use. London and New York: Routledge. Brown, P. and Levinson, S. (1987). Politeness: Some Universals in Language Usage. UK: Cambridge University Press.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

Program Öğrenme Çıktıları

1

2

3

4

5

Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliği ve geçerliliğini değerlendirme bilgisine sahip olma

 

 

X

 

 

Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri kavrayabilme becerisi

 

 

X

 

 

Toplumsal ve mesleki sorumluluk bilincine sahip olma

 

 

X

 

 

Kendini bir birey olarak tanıyabilme, yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanabilme becerisi

 

 

X

 

 

Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranma becerisi

 

 

X

 

 

Dil öğrenme stratejilerini etkili şekilde kullanabilme becerisi

 

 

 

 

X

Günlük ve mesleki hayatta karşılaşacakları farklı yazılı metinleri anlama, yorumlama ve değerlendirebilme becerisi

 

 

X

 

 

Günlük ve mesleki hayatta karşılaşacakları farklı sözlü metinleri anlama, yorumlama ve değerlendirebilme becerisi

 

 

 

 

X

Günlük ve mesleki hayatta karşılaşabilecekleri farklı ortamlarda sözel iletişim kurabilme becerisi

 

 

 

 

X

Yazma sürecini etkili olarak kullanarak farklı türde metinler oluşturabilme becerisi

 

 

X

 

 

Dile özgü kavramları ve kavramlar arasındaki ilişkileri kavrayabilme becerisi

 

 

 

 

X

İnsan dilinin özellikleri, yapısı ve işleyişini anlamaya ve çözümlemeye yönelik bilgiye sahip olma ve kullanabilme becerisi

 

 

X

 

 

İngilizceyi anadil düzeyine yakın kullanabilme becerisi

 

 

 

 

X

Dil öğrenmeye ilişkin kavram ve süreçleri anlamaya ve çözümlemeye yönelik bilgiye sahip olma ve kullanabilme becerisi

 

 

 

 

X