YAB202


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
İkinci Yabancı Dil II YAB202 İngiliz Dili Eğitimi (2015 ve Sonrası Program) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
04
(Bahar)
28 25 53 2 2

Ders Sorumluları Prof. Dr. Tahsin AKTAŞ
Dersin Sunulduğu Dil Almanca (German)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Başlangıç düzeyde Almanca dil yetisini ve yapısını öğretmek ve geliştirmek.
Dersin İçeriği Etkileşimsel iletişim; gazete, dergi, uzun diyalog, okuma parçaları ve kısa hikayelerde sıklıkla kullanılan dilbilgisi yapıları ve sözcükler; özgün araç-gereçler aracılığı ile hedef dilin kültürü ile ilgili bilgi
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1 İkinci yabancı dilde günlük iletişim için gerekli temel yapıları ve yaygın sözcükleri bilme 2 Hedef dilin dile yansıyan kültürel değerlerini tanıyabilme 3 Orta düzeyde basit, günlük iletişim yürütülebilir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Hören/Sprechen: über Berufe sprechen; Familiengeschichten erzählen; Reihenfolge angeben: Possessivartikel unser, euer. Wiederholung Perfekt und Präteritum. Sprechen: Einrichtungstipps geben, Lesen: Magazintext, Schreiben: kreatives Schreiben. Wechselpräpositionen im Dativ und Akkusativ, Verben mit Wechselpräpositionen.
2. Hafta Sprechen: etwas bewerten; Vorlieben und Wünsche ausdrücken. Lesen: touristische Werbebroschüren und Anzeigen: Wortbildung Nomen: Verb + er und Verb + ung. Hören/Sprechen: Einkaufen; Vorlieben äußern: Adjektivdeklination nach indefinitem Artikel.
3. Hafta Sprechen: etwas gemeinsam planen; etwas berichten. Lesen: Brief, Postkarte, Internet-Eintrag. Schreiben: Postkarte, Email: Adjektivdeklination nach definitem Artikel. Hören/Sprechen: etwas vorschlagen/sich verabreden; einen Vorschlag ablehnen; zustimmen / sich einigen. Lesen: Leserbeiträge. Schreiben: Veranstaltungskalender. Temporale Präpositionen über, von...an.
4. Hafta Hören/Sprechen: um Rat bitten; Ratschläge geben und Vorschläge machen. Lesen: Fitness- und Ernährungsplan. Schreiben: Forumsbeitrag: Konjunktiv II: könnte, sollte. Temporale Präposition zwischen. Temporale Adverbien: montags. Sprechen: Mitleid, Sorge und Hoffnung ausdrücken. Lesen: Forumstext. Konjunktionen weil, deshalb.
5. Hafta Sprechen: Wichtigkeit ausdrücken. Lesen: Bericht über einen Dokumentarfilm. Adjektivdeklination nach Nullartikel. Hören/Sprechen: im Restaurant bestellen; reklamieren/ um etwas bitten; bezahlen. Konjunktion dass
6. Hafta Sprechen: etwas bewerten; gratulieren und sich bedanken. Lesen: Zeitungsartikel, Interview. Schreiben: gratulieren; sich bedanken. Reflexive Verben. Hören: Interviews. Sprechen: Überraschung ausdrücken; etwas vergleichen. Lesen: Sachtext. Konjunktion wenn.
7. Hafta Hören/Sprechen: von Sprachlernerfahrungen berichten. Konjunktion als. Sprechen: Freude ausdrücken. Lesen: Zeitungsmeldung; Gebrauchsanweisung. Schreiben: persönlicher Brief. Passiv Präsens: Das Päckchen wird gepackt.
8. Hafta Hören/Sprechen: über Fernsehgewohnheiten sprechen. Lesen: Sachtext. Verben mit Dativ und Akkusativ, Stellung der Objekte. Hören/Sprechen: ein Zimmer buchen; einen Weg beschreiben. Indirekte Fragen: ob, wie lange. Lokale Präpositionen: gegenüber, an...vorbei, durch.
9. Hafta Sprechen: über Reisegewohnheiten Sprechen. Lesen: Reisetagebuch im Internet. Schreiben: etwas kommentieren. Lokale Präpositionen: am Meer, ans Meer. Sprechen: über das Wetter sprechen. Lesen: Sachtext. Verben mit Präpositionen: sich interessieren für. Fragen und Präpositionaladverbien: Worauf.
10. Hafta Hören/Sprechen: jemanden überzeugen/begeistern; auf Vorschläge zögernd reagieren. Lesen: Magazintext. Lokale Präpositionen: Woher? – vom/aus dem. Sprechen: Interesse/Desinteresse ausdrücken. Lesen: Magazintext. Präteritum Modalverben: durfte, konnte, ...
11. Hafta Sprechen: um einen Bericht/ eine Beschreibung bitten; etwas berichten/beschreiben. Lesen: Flyer. Frageartikel: welch-. Demonstrativpronomen: dies-, der, das, die. Verb lassen.
12. Hafta Sprechen: etwas erklären. Lesen: Anleitungen. Konjunktionen: bis, seit(dem).
13. Hafta Sprechen: Zufriedenheit/Unzufriedenheit ausdrücken. Lesen: Klappentext. Relativpronomen und Relativsatz im Nominativ und Akkusativ.
14. Hafta Sprechen: Begeisterung/Enttäuschung ausdrücken. Lesen: Mitarbeiterporträt. Präteritum: kam, sagte, ...
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Menschen A2 Kursbuch + Arbeitsbuch
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

ÖÇ1

ÖÇ2

ÖÇ3

PY1

 

 

 

PY2

 

 

 

PY3

 

 

 

PY4

 

 x

 

PY5

 

 

 

PY6

 

  

PY7

 

 

 

PY8

 

 

 

PY9

 

 

 

PY10

 

 

 

PY11

 

 

 

PY12

 

 

 

PY13

 

 

 

PY14

 

 

 

PY15

 x

 

 x

PY16

 

 

 

PY17

 

 

 

PY18

 

 

 

PY19

 

 

 

PY20

 

 

 

PY21

 

 

 

PY22