TUR109


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Türkçe I: Yazılı Anlatım TUR109 İngiliz Dili Eğitimi (2015 ve Sonrası Program) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
28 10 15 53 2 2

Ders Sorumluları Öğr. Gör. Sema OKUR
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Yazılı anlatım; duygu, düşünce, hayal, istek ve olayların bir konu etrafında belli bir düzen içerisinde ifade edilmesidir. Yazı nasıl öğrenilen bir etkinlikse yazılı anlatım da öğrenilen ve geliştirilen bir etkinlik ve davranıştır. Dolayısıyla yazılı anlatım, belli bir eğitim süreci içerinde öğrenilir ve geliştirilir. O nedenle yükseköğretim kurumlarında, Türkçenin kültürel boyutlar içerinde değerlendirilmesi, kompozisyon bilgileri ve yazı türlerinin temel konular olarak belirlenmesi, yazılı anlatımın ilkesidir.
Dersin İçeriği Yazılı anlatım becerisi kazandırılması, yazılı anlatım türlerinin örneklerle birlikte tanınması, okuma ve seçme zevkinin geliştirilmesi, Türkçenin yazılı anlatımda doğru, iyi ve güzel kullanımının sağlanması
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin elde edeceği kazanımlar şunlardır; ÖÇ-1 Dil, kültür ve uygarlık kavramlarının açılımını bilme ÖÇ-2 Türkçenin doğru ve güzel kullanımını sağlama ÖÇ-3 Yazılı anlatım türlerini örnekleriyle tanıma okuma ve yazma alışkanlığını geliştirme
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Dilin tanımı ve önemi
2. Hafta Kültür-dil ilişkileri (kültürün tanımı, dil ve kültür ilişkisi, dilin ve yazın metinlerinin kültürel boyutları)
3. Hafta The basic features of written language and communication; the basic differences between written and oral communication
4. Hafta Yazım kuralları ve noktalama işaretleri.
5. Hafta Anlatım : Yazılı ve sözlü anlatım; öznel anlatım, nesnel anlatım.
6. Hafta Paragraf; paragraf türleri (giriş-gelişme-sonuç paragrafları).
7. Hafta Metnin tanımı ve metin türleri (bilgilendirici metinler, yazınsal metinler).
8. Hafta Metin olma koşulları (bağlaşıklık, tutarlılık, amaçlılık, kabul edilebilirlik, durumsallık, bilgisellik, metinler arası ilişkiler).
9. Hafta Yazılı anlatım (yazılı kompozisyon, serbest yazma, planlı yazma); planlı yazma aşamaları
10. Hafta Planlı yazma aşamaları (konu, konunun sınırlandırılması, amaç, bakış, açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi, yazma planı hazırlama, kağıt düzeni).
11. Hafta Bilgilendirici metinler (dilekçe, rapor, tutanak, mektup, haber, karar, ilan/reklam, resmi yazılar, bilimsel yazılar) üzerinde kurumsal bilgiler.
12. Hafta Bilgilendirici metin örnekleri üzerinde çalışmalar ve yazma uygulamaları.
13. Hafta Bir metnin özetini ve planını çıkarma
14. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Yakıcı, Ali - Yücel, Mustafa - Doğan, Mehmet - Yelok, Savaş Üniversiteler İçin Türkçe 1 Yazılı Anlatım, Gazi Kitabevi, Ankara, 2006
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

ÖÇ1

ÖÇ2

ÖÇ3

PY1

1

1

1

PY2

1

1

1

PY3

1

1

1

PY4

2

2

3

PY5

2

2

1

PY6

1

1

1

PY7

1

1

1

PY8

1

2

1

PY9

3

2

2

PY10

1

1

1

PY11

1

1

1

PY12

2

2

2

PY13

1

1

1

PY14

2

2

2

PY15

1

1

1

PY16

1

2

1

PY17

2

1

1

PY18

4

2

1

PY19

1

2

1

PY20

1

1

2

PY21

2

2

2

PY22

1

1

1

PY23

2

2

2

PY24

1

2

2

PY25

3

1

1

PY26

2

1

2

PY27

3

2

1

PY28

3

2

2

PY29

3

1

2

 

          1= Çok az   2= Biraz   3= Orta     4=Oldukça     5=Çok fazla