TAR402


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi II TAR402 İngiliz Dili Eğitimi (2015 ve Sonrası Program) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
08
(Bahar)
28 22 50 2 2

Ders Sorumluları Öğrt. Gör. Ergenekon Savrun
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Öğrencilerimize Türkiye Cumhuriyeti tarihi hakkında bilgi sahibi yapmaktır
Dersin İçeriği Derste Osmanlı Devleti’nin gerilemesi ile başlayıp, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması süreci incelenmektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin elde edeceği kazanımlar şunlardır; ÖÇ-1Cumhuriyet’in geçmişini bilme, yaşadığı dönem hakkında yorum sahibi olma, gelecek dönem hakkında da yorum yapabilecek bilgi donanımına sahip olma
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Mondros Mütarekesi sonrası siyasî hesaplar ve işgallerin Başlaması
2. Hafta Azınlıkların Mütareke sonrası faaliyetleri
3. Hafta Millî Cemiyetlerin ortaya çıkışı
4. Hafta Millî Mücadele’nin Lideri: Mustafa Kemal Paşa
5. Hafta Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkışı, Amasya Tamimi ve Kongreler
6. Hafta Misak-ı Millî’nin ilânı ve TBMM’nin açılması
7. Hafta Askerî ve Siyasî mücadele ve gelişmeler, Lozan Barış Konferansı
8. Hafta Cumhuriyet dönemi ve Türk İnkılâbı ve Aydınlanma dönemi
9. Hafta Cumhuriyet’in kuruluşu ve yapılan İnkılâplar
10. Hafta Atatürk dönemi Türk iç ve dış politikası (1923-1932)
11. Hafta Atatürk dönemi Türk iç ve dış politikası (1932-1938)
12. Hafta Türk İnkılâp Tarihi (1938-1946) , Türk İnkılâp Tarihi (1946-1960)
13. Hafta Türk İnkılâp Tarihi (1960-1980)
14. Hafta FİNAL SINAVI
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1. Yalçın E. S., 2004, Türk İnkılâp Tarihi ve Atatürk İlkeleri, Siyasal Yayınevi, Ankara. 2. Nutuk-Söylev, TTK Kurumu, Cilt 1-3, Ankara 1999. 3. Armaoğlu F., 1992, 20.Yüzyıl Siyasî Tarihi (1914-1980), Ankara
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

ÖÇ1

PY1

1

PY2

1

PY3

1

PY4

1

PY5

1

PY6

1

PY7

1

PY8

1

PY9

1

PY10

1

PY11

5

PY12

1

PY13

1

PY14

1

PY15

1

PY16

1

PY17

1

PY18

2

PY19

1

PY20

1

PY21

3

PY22

1

PY23

2

PY24

1

PY25

1

PY26

2

PY27

2

PY28

2

PY29

2

 

          1= Çok az   2= Biraz   3= Orta     4=Oldukça     5=Çok fazla