IST103


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı IST103 İngiliz Dili Eğitimi (2015 ve Sonrası Program) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
28 28 20 76 3 3

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Üyesi Elif AKYOL EMMUNGİL
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Öğrencilere Temel Bilgisayar Kullanımını öğretmektir
Dersin İçeriği Bilişim teknolojileri, yazılım ve donanım ile ilgili temek kavramlar, genel olarak işletim sistemleri, kelime işlemci programları, elektronik tablolama programları, veri sunumu, eğitimde İnternet kullanımı, bilişim teknolojilerinin sosyal yapı üzerindeki etkileri ve eğitimdeki yeri, bilişim sistemleri güvenliği ve ilgili etik kavramları.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin elde edeceği kazanımlar şunlardır; ÖÇ-1 Bilgisayar türleri ve işlevlerini tanımlayabilir ÖÇ-2 Ofis yazılımlarını eğitim amaçlı kullanabilir ÖÇ-3 İnternet teknolojileri ve kullanım alanları hakkında bilgi sahibi olur
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Temel bilgiler
2. Hafta İnternet kullanımı
3. Hafta Bilgisayar Donanımı
4. Hafta İşletim sistemleri
5. Hafta Ofis uygulamaları - Kelime işlemci
6. Hafta Ofis uygulamaları - Tablo işlemci
7. Hafta Ofis uygulamaları - Sunum yazılımları
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Google uygulamaları
10. Hafta Google uygulamaları
11. Hafta Blog Hazırlama
12. Hafta Ofis Uygulamaları - Web sayfası hazırlama
13. Hafta Ofis Uygulamaları - Web sayfası hazırlama
14. Hafta Uygulama yazılımları
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 10
Kısa Sınavlar (%) 10
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%) 30
Projeler/Alan Çalışması (%) 30
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 20
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Programlar: Windows ve Linux işletim sistemleri, Ofis programları, İnternet tarayıcıları Diğer: İnternet üzerindeki kaynaklar, Dersin internet sitesindeki kaynaklar, Donanım ürünleri
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

ÖÇ1

ÖÇ2

ÖÇ3

PY1

1

1

1

PY2

1

1

1

PY3

1

2

1

PY4

1

1

1

PY5

1

1

1

PY6

1

2

1

PY7

1

1

2

PY8

2

1

1

PY9

1

1

1

PY10

5

5

5

PY11

1

1

1

PY12

1

1

1

PY13

2

2

1

PY14

1

1

1

PY15

2

1

1

PY16

1

1

1

PY17

1

2

1

PY18

1

2

1

PY19

1

1

1

PY20

1

1

1

PY21

1

1

1

PY22

1

1

1

PY23

1

1

1

PY24

3

3

3

PY25

1

1

1

PY26

3

3

3

PY27

4

2

3

PY28

3

3

4

PY29

2

2

3

 

          1= Çok az   2= Biraz   3= Orta     4=Oldukça     5=Çok fazla