GKD401


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Türk Eğitim Tarihi GKD401 İngiliz Dili Eğitimi (2015 ve Sonrası Program) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
07
(Güz)
28 25 53 2 2

Ders Sorumluları Prof.Dr.Yusuf Gürcan Ültanır
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Türk Eğitim sistemindeki gelişmelere bakarak yaşanılan sorunlara yönelik bilgiler kazanıp, yaşanılabilecek sorunlar hakkında ön görülerde bulunabilmek
Dersin İçeriği Osmanlı’da modernleşme hareketleriyle Fransız Eğitiminin Osmanlı Eğitim Sistemi üzerindeki etkileri; Osmanlının 18.Yy’dan itibaren yaşadığı etkilenmeyi yaratan tarihsel olaylar;; Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşu Cumhuriyetin kuruluşundaki İzmir İktisat Kongresinde dile getirilen “Misak-ı Milli, Misakı Maarif ve Misak-ı İktisat” hakkında görüşlerin kazanılması, Bankacılık Sisteminin dünyadaki gelişimi ve Osmanlı Bankasının kuruluşu; Yeni kurulan cumhuriyette okuma-yazma oranlarına bağlı insan gücü kaynaklarının tartışılması; Cumhuriyetin ilk yıllarında yaşanılan öğretmen yetiştirme sorunları; Köy Enstitüleri; Milli Eğitim Bakanlığının kuruluşu ve aldığı isimler; İlköğretimdeki gelişmeler; Öğretmen yetiştirme hamleleri; Halk Eğitim merkezlerinin yaygın eğitimdeki önemi üzerindeki bilgilerin kazanılması
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Eğitim tarihinde sorunlara dayalı görüşler kazanmak
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Osmanlıda Eğitim ve Öğretim kavramları
2. Hafta Osmanlı Eğitim sistemi ve 18. Yy’da yaşana modernleşme hamleleri
3. Hafta Osmanlı Eğitim sisteminde okullar II.Mahmut döneminin getirdiği reform hareketleri
4. Hafta Osmanlı Eğitim sistemi Batı tarzında açılan okullar
5. Hafta Osmanlı Eğitim sisteminde niçin Fransız etkisini yoğun olduğu Ziya Gökalp’in Osmanlı Eğitim sistemi üzerindeki görüşleri
6. Hafta Azınlık okulları Kültüre dayalı eğitim düşüncesinin doğuşu konusunda yapılan döneme ait tartışmalar
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Cumhuriyet’in kuruluşunda Osmanlıdan devir alınan okul sistemi Okur yazarlık oranları
9. Hafta İlkokullara öğretmen yetiştirme sorunları
10. Hafta İzmir İktisat kongresinin eğitim sistemine getirileri
11. Hafta Köy Enstitüleri
12. Hafta Öğretmen yetiştiren kurumlar (İlköğretim, Orta Öğretim için) Gazi Pedagoji Enstitüsünün getirileri
13. Hafta Yüksek öğretmen okulları Cumhuriyette Üniversiteler
14. Hafta Halkevleri
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Aytekin, H. (1991). İttihat ve Terakki Dönemi Eğitim Yönetimi, Gazi Eğitim Fakültesi Yayınları Ergin, O. (1939). İstanbul Mektepleri ve İlim Terbiye ve Sanat Müesseseleri – Dolayısıyle Türkiye Maarif Tarihi: İstanbul Özalp, R., Ataünal, A. (1977). Türk Milli Eğityim Sisteminde Düzenleme Teşkilatı, Eğitim Matbaası: İstanbul Bernard, L. (1992). Modern Türkiyenin doğuşu Şahinkaya, S. (2014). Yollar Dikensiz Gül Bahçesi Değildi, Türkiye (İzmir) İktisat Kongersi İnönü Vakfı Erdem, A.R. İlköğretimimizin Gelişim ve Bugün Gelinen Nokta Üniversite ve Toplum Pamukkale Üniversitesi Halkevlerinin Kuruluşu ve Çalışmaları http:w3.balikesir.edu.tr/mozsari/Halkevleri.htm
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi