GKD301


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Drama GKD301 İngiliz Dili Eğitimi (2015 ve Sonrası Program) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
05
(Güz)
30 30 70 130 3 6

Ders Sorumluları Assist. Prof. Dr. Neslihan ÖZKAN
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Yaratıcı dramanın kuramsal temelini anlamak Öz ifadenin drama aktiviteleriyle gelişmesini sağlamak Öğrenenlerin kendi öz ifadelerinin gelişmesini sağlamak Öğrenenlerin kendi fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal becerilerinin farkına varmalarına yardımcı olmak ve bu becerilerin gelişmesini sağlamak Öğrenenlerin dil öğretiminde yaratıcı drama becerilerini sınıfta uygulayabilmelerini sağlamak
Dersin İçeriği Drama, genel amaçlarına uygun olarak canlandırmalarla (doğaçlama ve rol oynama gibi tekniklerle) yaratıcı dramanın bir ders, bir yöntem ve sanat eğitimi-estetik alan olduğunu, kuramsal ve uygulamalı bilgilerle veren, İngilizce öğretmenin yaratıcı drama yöntemini kullanmadaki sorumlulukları üzerinde duran, öğrencilerin zihinsel, duyuşsal ve devinişsel olarak tümel gelişiminde yaratıcı dramanın etkililiğini vurgulayan, oyun ve drama ilişkisinin önemine değinen, uygulamalı çalışmalar yaptırılarak öğrencilere bilgi ve beceri kazandıran bir derstir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin elde edeceği kazanımlar şunlardır; ÖÇ-1 Yaratıcı dramanın anlamı ve kapsamı ile, doğaçlama, pandomim ve rol yapma teknikleri hakkında gereken bilgi edinme ÖÇ-2 Öğretmen olarak kendi öğrencilerinin zihinsel, duygusal ve sosyal becerileri hakkındaki farkındalıklarını geliştirme becerisine sahip olma
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Derse Giriş Dersten Beklentiler Yaratıcı Drama Nedir?
2. Hafta Yaratıcı Dramanın Hedefleri Yaratıcı Dramanın Yararları İmgelem ve Yaratıcılık
3. Hafta Başarı için Tavsiyeler A. Drama Lideri olarak Öğretmen 1. Drama Ortamı Yaratmak
4. Hafta 2. Drama Aktivitelerini Düzenlemek ve Yürütmek 3. Özel Lider Stratejileri Kullanmak
5. Hafta 4. Doğaçlama
6. Hafta 5. Imgeleme 6. Hikaye Anlatımı
7. Hafta B. Çocukları Drama ile Tanıştırmak 1. Somut Uyarıcılarla İmgelem Gücünü Arttırmak 2. Aksiyonla İmgelem Gücünü Arttırmak 3. Edebiyatla İmgelem Gücünü Arttırmak
8. Hafta 4. Duyusal Farkındalık Geliştirme--Dinleme 5. Farklı Düşünme—Açık uçlu sorular 6. İşitsel Ayırım ve Pandomim 7. Duyusal Farkındalık Geliştirme – Resimler ve Oyunlar
9. Hafta C. Isınma ve Bitiş Bütünleştirici Tema KullanımıUse of a unifying theme
10. Hafta 1. İmgeleme 2. Çoklu duyusal Örnekler
11. Hafta 4. Mekan Boyutlarının Keşfetme 5. Ses Kullanımı
12. Hafta 6. Bitiş Öncesi Sakinleşme 7. Dönüt Almak ve İrdelemek
13. Hafta Öğrenci Sunumları
14. Hafta Öğrenci Sunumları
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Kelner, L. B. (1993). The Creative Classroom: A Guide for Using Creative Drama in the Classroom. Heinemann: Porstmouth, NH. Kotrell, J. (1987). Creative Drama in the Classroom. National Textbook Company.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

ÖÇ1

ÖÇ2

PY1

2

1

PY2

1

1

PY3

2

2

PY4

1

2

PY5

3

3

PY6

2

2

PY7

3

2

PY8

3

1

PY9

2

2

PY10

1

2

PY11

1

2

PY12

2

2

PY13

5

5

PY14

3

2

PY15

1

2

PY16

3

3

PY17

5

5

PY18

3

3

PY19

3

3

PY20

2

2

PY21

4

4

PY22

3

2

PY23

2

2

PY24

1

3

PY25

3

2

PY26

3

2

PY27

2

2

PY28

3

2

PY29

2

2

 

          1= Çok az   2= Biraz   3= Orta     4=Oldukça     5=Çok fazla