ELT406


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Yabancı Dil Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme ELT406 İngiliz Dili Eğitimi (2015 ve Sonrası Program) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
08
(Bahar)
42 55 45 142 3 6

Ders Sorumluları Assist. Prof. Dr. Faranak Abbaszad Tehrani
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu ders öğrencilerin dil başarısı ve yeterliliğinin değerlendirilmesi ile ilgili temel kavram, prosedür ve uygulamalarda farkındalıklarını artırmak için tasarlanmıştır. Ayrıca öğrencilerin belirli bir grup dil ​​öğrencisine yönelik çeşitli test araçlarını tasarlamalarını, uygulamalarını ve değerlendirmelerini sağlamayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği Öğretme ve test, Problem çözme olarak test etme, Test çeşitleri, Test görevleri, Test görevlerini seçme ve tasarlama, Test yapım aşamaları, Gramer test, kelime bilgisi, okuma, dinleme, yazma ve sözlü yetenek Yapılardaki teorik ve pratik hususlar, kullanım hem sınıf içi hem de dil yeterliliğinin standartlaştırılmış testlerinin eleştirel değerlendirilmesi Geçerlik ve güvenilirlik ile ilgili temel kavramların yanı sıra çeşitli test türleri ve test teknikleri.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Derse devam eden ve dönem sonunda başarılı olan öğrenciler; ÖÇ1 - Öğrenciler başarı, yeterlilik ve yerleştirme gibi test türlerini analiz eder ve ayırt ederler. ÖÇ2 - Öğrenciler farklı test yöntemlerini karşılaştırabilecek ve karşılaştırabileceklerdir. ÖÇ3 - Öğrenciler test yöntemlerini ve tekniklerini tanımlar. ÖÇ4 - Öğrenciler test tekniklerinin avantaj ve dezavantajlarını değerlendirebilecektir. ÖÇ5 - Öğrenciler bir dil başarı testi tasarlayabileceklerdir. ÖÇ6 - Öğrenciler test uygulayabilir. ÖÇ7 - Öğrenciler test sonuçlarının (yazılı ve sözlü) yorumunu rapor edebilecektir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Testlerin tarihsel gelişimine giriş ve Testin önemi
2. Hafta Dil becerilerini test etme
3. Hafta Dil Testlerinin İşlevleri
4. Hafta Sözcük Bilgisi test etme
5. Hafta Grameri Test Etme
6. Hafta Telaffuzu Test etme
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta İletişim Becerileri Test Etme
9. Hafta Okuma Becerisini Test Etme
10. Hafta Yazma Becerisini Test Etme
11. Hafta Dinleme Becerisini Test Etme
12. Hafta Konuşma Becerisini Test Etme
13. Hafta Testleri Değerlendirme
14. Hafta Testleri Değerlendirme
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Ders kitabı: Madsen, Harold S.Techniques in Testing, Oxford, Oxford University Press,1983. Papers on testpreperation and evaluation. Yardımcı Ders Kitapları: Heaton, J. B. (1990). Writing English Language Test. London: Longman. Farhady, H. , Jafarpour A. , & Birjandi, P., (1995). Language skills testing: From Theory to Practice. Tehran: SAMT Publications
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

ÖÇ1

ÖÇ2

ÖÇ3

ÖÇ4

PY1

5

5

5

5

PY2

1

1

1

1

PY3

5

5

5

5

PY4

1

1

1

1

PY5

5

5

5

5

PY6

4

4

4

4

PY7

4

4

4

4

PY8

1

1

1

1

PY9

5

5

5

5

PY10

5

5

5

5

PY11

1

1

1

1

PY12

1

1

1

1

PY13

4

4

4

4

PY14

5

5

5

5

PY15

1

1

1

1

PY16

5

5

5

5

PY17

5

5

5

5

PY18

4

4

4

4

PY19

1

1

1

1

PY20

1

1

1

1

PY21

5

5

5

5

PY22

5

5

5

5

PY23

5

5

5

5

PY24

1

1

1

1

PY25

5

5

5

5

PY26

5

5

5

5

PY27

5

5

5

5

PY28

5

5

5

5

PY29

5

5

5

5

 

          1= Çok az   2= Biraz   3= Orta     4=Oldukça     5=Çok fazla