ELT308


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Dil Becerilerinin Öğretimi II ELT308 İngiliz Dili Eğitimi (2015 ve Sonrası Program) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
06
(Bahar)
28 28 45 60 161 3 6

Ders Sorumluları Assist. Prof. Dr. Neslihan ÖZKAN
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Öğrencileri konuşma ve yazma becerilerinin öğretiminde eğitmek ve bu becerileri kullanabilme
Dersin İçeriği Konuşma ,yazma öğretiminin farklı evreleri ve tekniklerinin ayrıntılı biçimde incelenmesi; değişik yaşta ve dil yeterliliğinde öğrenen grupları için dil farkındalığının ve öğretim becerilerinin geliştirilmesi; farklı yeterlilik düzeylerine uygun ders planlama ilke ve teknikleri.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin elde edeceği kazanımlar şunlardır; ÖÇ-1 Etkili konuşma aktiviteleri hazırlama ve değerlendirme ÖÇ-2 Konuşma becerilerindeki problemleri tanımlama ve onlarla başa çıkma ÖÇ-3 Yazma becerilerini değerlendirirken farklı yaklaşımlar kullanma ÖÇ-4 Yazma öncesi ve sonrası aktiviteleri oluşturma ÖÇ-5 Yazma aktivitelerini daha iletişimsel hale getirme ÖÇ-6 Hatalar ve yanlışlar arasındaki farkı anlama ÖÇ-7 Sınıfta yapılan hatalar ve yanlışlarla başa çıkma
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Derse giriş
2. Hafta Konuşma becerisinin öğretimi
3. Hafta Konuşm a becerisinin öğretimi
4. Hafta konışma becerisinin öğretimi
5. Hafta Sınıfda konuşma hatalarıyla ilgilenme
6. Hafta Öğrenci sunuları
7. Hafta Öğrenci sunuları
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Yazma becerisinin öğretimi
10. Hafta Yazma becerisinin öğretimi
11. Hafta Yazma becerisinin öğretimi
12. Hafta Sınıfda yazma hatalarıyla ilgilenme
13. Hafta Sınıfda yazma hatalarıyla ilgilenme
14. Hafta Sınıfda yazma hatalarıyla ilgilenme
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 30
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%) 10
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar H. Douglas Brown. Principles of Language Learning and Teaching. Addison Wesley Longman, Inc. Pearson 2000. Scrivener, Jim. Learning Teaching; Teacher Development Series. Harley Court, Jordan Hill, Oxford OX2 8EJ ; Heinemann English Language Teaching, 1994. TannerR osie,C.Green:Tasks forTeacher Education :Longman ,Inc,Harlow ,1998
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

ÖÇ1

ÖÇ2

ÖÇ3

ÖÇ4

ÖÇ5

ÖÇ6

ÖÇ7

PY1

1

1

1

1

1

1

1

PY2

2

1

1

2

1

1

1

PY3

3

2

3

2

3

3

3

PY4

2

2

1

1

2

2

3

PY5

2

2

2

2

3

2

2

PY6

3

3

3

2

3

2

3

PY7

3

4

4

3

3

2

3

PY8

2

1

1

2

1

2

2

PY9

5

4

4

4

5

4

4

PY10

3

2

3

3

3

3

3

PY11

3

2

3

2

2

3

3

PY12

3

3

3

2

2

1

2

PY13

2

2

2

3

3

2

2

PY14

2

2

2

3

3

2

2

PY15

2

3

1

1

2

1

2

PY16

3

3

2

2

2

2

1

PY17

3

1

2

2

1

2

1

PY18

3

2

1

1

2

2

2

PY19

2

2

1

2

2

2

2

PY20

2

3

2

3

3

2

3

PY21

2

2

2

3

3

2

2

PY22

1

2

2

2

3

2

2

PY23

2

3

3

2

2

1

2

PY24

2

2

2

2

3

1

1

PY25

3

2

2

2

3

2

1

PY26

3

3

2

2

2

2

3

PY27

3

3

3

3

3

2

2

PY28

2

3

2

2

2

2

3

PY29

2

2

2

2

1

1

2

               1= Çok az   2= Biraz   3= Orta     4=Oldukça     5=Çok fazla