ELT306


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Edebiyat ve Dil Öğretimi II ELT306 İngiliz Dili Eğitimi (2015 ve Sonrası Program) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
06
(Bahar)
45 90 135 3 5

Ders Sorumluları Assist. Prof. Dr. F. Hürriyet Konur
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu ders dil sınıflarında edebiyatı kullanımına yönelik farklı yaklaşımları öne sürerek öğrencilerin hem yorumlama becerisini hem de dil farkındalığını geliştirmeyi amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği İngiliz, Amerikan ve Dünya edebiyatından seçilen kısa roman, şiir ve tiyatro eserlerinin sınıf içinde inceleme tekniklerinin gösterilmesi, analiz edilmeleri ve öğrencilerinde seçtikleri bir edebi eseri sınıf ortamında öğretmeleri beklenir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin elde edeceği kazanımlar şunlardır; ÖÇ-1 Roman inceleyebilir. ÖÇ-2 Roman öğretebilir ÖÇ-3 Şiir inceleyebilir ÖÇ-4 Şiir öğretebilir ÖÇ-5 Tiyatro eserini inceleyebilir ÖÇ-6Tiyatro eseri öğretebilir
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Studying the novel: Approaches to fiction
2. Hafta Realism in American novel
3. Hafta Henry James-his significance as a realist writer,his themes,subject matter.and works
4. Hafta Introduction to Daisy Miller
5. Hafta Chapter 1-Discussion
6. Hafta Chapter 2-Discussion Chapter 3-Discussion Chapter 4-Discussion
7. Hafta Ara-Sınav
8. Hafta Studying Poetry-Elements of Poetry Romanticism-Edgar Allan Poe”Annabel Lee”
9. Hafta Emily Dickinson-“Success“,“49“,“303“
10. Hafta American İmagists:Robert Frost “The Road Not Taken”,”Mending Wall”
11. Hafta Student presentation “Fire and Ice”,Carl Sandburg “Chicago”
12. Hafta Edward Albee “The Zoo Story”
13. Hafta Zoo Story-Class discussion and criticism-Student presentations of the work
14. Hafta Genel Tekrar
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 30
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%) 10
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Ronald Gottesman, Laurance B.Holland,Francis Murphy,Hershel Parker.edts. The Norton Anthology of American Literature,W.W.Norton and Company,New York:1986
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

ÖÇ1

ÖÇ2

ÖÇ3

ÖÇ4

ÖÇ5

ÖÇ6

PY1

1

1

1

1

1

1

PY2

4

3

4

3

4

3

PY3

2

4

2

4

2

4

PY4

1

1

1

1

1

1

PY5

3

3

3

3

3

3

PY6

3

3

3

3

3

3

PY7

4

4

5

4

5

4

PY8

4

4

4

4

4

4

PY9

2

3

2

3

2

3

PY10

3

4

3

4

3

4

PY11

1

1

1

1

1

1

PY12

1

3

2

4

2

4

PY13

1

3

1

4

2

4

PY14

3

4

3

4

3

4

PY15

2

3

2

3

1

3

PY16

1

2

1

2

1

2

PY17

1

3

1

3

2

4

PY18

2

2

2

2

2

2

PY19

3

4

3

5

3

5

PY20

1

1

1

1

1

1

PY21

2

2

2

3

2

4

PY22

1

2

1

2

1

2

PY23

1

1

1

1

1

1

PY24

1

1

1

1

1

1

PY25

1

3

1

3

1

3

PY26

2

3

2

3

2

3

PY27

3

3

3

3

3

3

PY28

2

3

3

2

3

3

PY29

2

2

2

1

2

2

 

          1= Çok az   2= Biraz   3= Orta     4=Oldukça     5=Çok fazla