ELT209


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar I ELT209 İngiliz Dili Eğitimi (2015 ve Sonrası Program) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Bahar)
42 90 132 3 5

Ders Sorumluları Assist. Prof. Dr. Ceyhun KARABIYIK
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı, İngilizce öğretmeni adaylarının yabancı dil öğretiminde yaklaşım, yöntem ve teknik kavramlar, arasındaki ayrımları ve bu kavramların İngilizce öğretimindeki önemini kavramasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği İngiliz Dili Öğretiminde (İDÖ) temel konu ve süreçler; yaklaşım, yöntem ve teknik kavramların arasındaki ayrımlar ve bu kavramların İngilizce öğretimindeki önemi; İngilizce öğretimindeki önemli yöntem ve yaklaşımlar: Dilbilgisi-Çeviri Yöntemi, Doğrudan Anlatım, İşitsel-Duyusal Yöntem, Sessiz Yöntem, Topluluk Dil Öğrenimi, İletişimsel Yaklaşım, Doğal Yaklaşım.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin elde edeceği kazanımlar şunlardır; ÖÇ-1Yaklaşım, yöntem ve teknik kavramların arasındaki ayrımları farkı bilme ÖÇ-2Kavramların İngilizce öğretimindeki önemini değerlendirebilme
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Introduction
2. Hafta The Grammar-Translation Method
3. Hafta The Grammar-Translation Method
4. Hafta The Direct Method
5. Hafta The Direct Method
6. Hafta The Audio-Lingual Method
7. Hafta The Audio-Lingual Method
8. Hafta Arasınav
9. Hafta The Audio-Lingual Method
10. Hafta The Silent Way
11. Hafta The Silent Way
12. Hafta Desuggestopedia
13. Hafta Desuggestopedia
14. Hafta Final Sınavı
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Larsen-Freeman, Diane. 2000. Techniques and Principles in Language Teaching. Oxford University Press
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

ÖÇ1

ÖÇ2

PY1

5

5

PY2

1

1

PY3

4

4

PY4

2

1

PY5

3

3

PY6

3

2

PY7

3

2

PY8

3

3

PY9

4

3

PY10

2

1

PY11

1

1

PY12

1

2

PY13

1

1

PY14

3

3

PY15

2

2

PY16

3

2

PY17

2

3

PY18

2

2

PY19

3

1

PY20

3

1

PY21

2

3

PY22

3

2

PY23

3

1

PY24

1

1

PY25

2

3

PY26

4

3

PY27

4

4

PY28

4

3

PY29

1

1

 

          1= Çok az   2= Biraz   3= Orta     4=Oldukça     5=Çok fazla