ELT206


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar II ELT206 İngiliz Dili Eğitimi (2015 ve Sonrası Program) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
04
(Bahar)
42 90 132 3 5

Ders Sorumluları Assist. Prof. Dr. Ceyhun KARABIYIK
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı, İngilizcenin öğretiminde tarihsel gelişimi içinde ortaya çıkan yaklaşım, yöntem ve tekniklerin öğretmen adaylarına tanıtılması ve en güncel yaklaşım/ yöntem/ tekniklerin vurgulanmasıdır.
Dersin İçeriği İngiliz Dili Öğretiminde (İDÖ’de) ders tasarımı, ikinci/ yabancı/ uluslararası/ özel amaçlı/ akademik dil olarak İngilizce gibi farklı öğrenci gereksinimlerine uygun yaklaşımlar; yapılandırmacı yaklaşım, içerik odaklı, görev odaklı, sorun odaklı, bütünce odaklı dil öğretimi, çoklu zeka ve bütüncül dil yaklaşımı gibi güncel uygulamalar; ikinci/ yabancı dil öğretimi ve dil öğretiminde kültürün önemi, teknolojinin dil sınıflarında kullanımı, gelişen dünyada iletişimin yeri ve kültürler arası etkileşim
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin elde edeceği kazanımlar şunlardır; ÖÇ-1-İngiliz Dili Öğretiminde ders tasarımını bilir. ÖÇ-2-İkinci/ yabancı/ uluslararası/ özel amaçlı/ akademik dil olarak İngilizce gibi farklı öğrenci gereksinimlerine uygun yaklaşımları inceler. ÖÇ-3- İkinci/ yabancı dil öğretimi ve dil öğretiminde kültürün önemini, teknolojinin dil sınıflarında kullanımını, gelişen dünyada iletişimin yeri ve kültürler arası etkileşimi bilir ve örnekler
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Community Language Learning
2. Hafta Community Language Learning
3. Hafta Total Physical Response
4. Hafta Total Physical Response
5. Hafta Communicative Language Teaching
6. Hafta Communicative Language Teaching
7. Hafta Communicative Language Teaching
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Natural Approach
10. Hafta Content-based Approach
11. Hafta Task-based learning
12. Hafta Multiple Intelligences Theory
13. Hafta Learning Strategies & Cooperative Learning
14. Hafta Emerging uses of technology in language learning and teaching
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Larsen-Freeman, Diane. 2000. Techniques and Principles in Language Teaching. Oxford University Press.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

ÖÇ1

ÖÇ2

ÖÇ3

PY1

3

4

2

PY2

1

1

1

PY3

4

4

2

PY4

2

1

1

PY5

4

3

3

PY6

1

2

1

PY7

3

3

3

PY8

3

3

3

PY9

3

4

3

PY10

3

3

5

PY11

1

1

1

PY12

5

3

4

PY13

2

3

2

PY14

2

3

3

PY15

2

2

1

PY16

2

5

4

PY17

2

2

2

PY18

1

1

4

PY19

3

2

3

PY20

1

1

1

PY21

3

3

3

PY22

4

3

2

PY23

2

2

5

PY24

1

1

1

PY25

4

3

3

PY26

3

3

2

PY27

3

3

2

PY28

2

3

3

PY29

2

3

2

 

          1= Çok az   2= Biraz   3= Orta     4=Oldukça     5=Çok fazla