ELT204


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
İngiliz Edebiyatı II ELT204 İngiliz Dili Eğitimi (2015 ve Sonrası Program) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
04
(Bahar)
42 30 60 132 3 5

Ders Sorumluları Assist. Prof. Dr. Hürriyet Konur
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Okuma,okuduğunu yorumlama,analiz etme,edebi inceleme yapma ve eleştirel yazım becerileri kazandırılması
Dersin İçeriği Öğrencilerin İngiliz ve Amerikan edebiyatınndan seçilmiş şiirler ve tiyatro eserlerini inceleyerek belli başlı yazarları,akımları tanımaları ve böylece okuma,analiz etme ve tartışma becerilerinin geliştirilmesi
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin elde edeceği kazanımlar şunlardır; ÖÇ-1Öğrenciler edebi metinleri okuyabilir ve inceleyebilir. ÖÇ-2 Politik, tarihsel ve edebi bilgiler verilerek öğrencilerden yorumlama becerilerini geliştirmeleri beklenir. ÖÇ-3 Öğrenciler eserlerdeki derin anlama ulaşabilirler. ÖÇ-4 Öğrenciler sözlü ve yazılı ifade becerilerini geliştirirler
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Tanışma
2. Hafta Şiir inceleme yöntemleri
3. Hafta Edgar Allan Poe”Annabel Lee”
4. Hafta John Keats “On The Grasshopper and the Cricket
5. Hafta Alfred Lord Tennyson “Eagle”
6. Hafta William Shakespeare”Sonnet 29”,”Sonnet 130”,”Sonnet 116”
7. Hafta Ara-Sınav
8. Hafta Elizabeth Barret Browning “Sonnet 43
9. Hafta D.H.Lawrance”Snake
10. Hafta Philip Larkin”Days”,”The Explosion”,”Coming”
11. Hafta Elements of Drama
12. Hafta Arthur Miller “Death of a Salesman”
13. Hafta Arthur Miller “Death of a Salesman”
14. Hafta Arthur Miller “Death of a Salesman”
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Abrams,M.H.ed.The Norton Anthology of English Literature.W.W.Norton and Company,Inc.New York:1993 Mc.Michael,George.ed.Concise Anthology of American Literature.Macmillan Publishing company.New York:1985
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

ÖÇ1

ÖÇ2

ÖÇ3

ÖÇ4

PY1

2

2

1

1

PY2

5

4

5

4

PY3

3

2

2

2

PY4

2

3

1

3

PY5

3

2

2

2

PY6

2

1

1

3

PY7

4

4

3

5

PY8

4

4

3

5

PY9

2

2

2

2

PY10

2

1

1

1

PY11

1

1

1

1

PY12

3

2

2

1

PY13

2

1

2

3

PY14

2

1

1

2

PY15

2

1

1

3

PY16

1

1

2

1

PY17

1

1

1

3

PY18

1

1

1

1

PY19

1

3

2

3

PY20

1

1

1

1

PY21

3

3

3

5

PY22

2

2

1

2

PY23

2

3

1

2

PY24

1

1

1

1

PY25

2

2

3

2

PY26

3

3

3

4

PY27

4

4

3

4

PY28

4

4

4

4

PY29

2

2

1

2

 

          1= Çok az   2= Biraz   3= Orta     4=Oldukça     5=Çok fazla