ELT110


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Sözcük Bilgisi ELT110 İngiliz Dili Eğitimi (2015 ve Sonrası Program) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Güz)
42 65 107 3 4

Ders Sorumluları Assist. Prof. Dr. Neslihan ÖZKAN
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Sözcük dağarcığının geliştirilip, sözcüklerin gerekli bağlamlarda uygun bir şekilde kullanılmasına katkıda bulunmak, sözcüklerin anlam ve yapısal boyutlarının ilişkilendirilmesini sağlamak
Dersin İçeriği Sözcükler ve dil yapıları arasındaki ilişki; ön ek ve son ekler yardımıyla sözcük üretme; sözlü ve yazılı dilde deyimler, söz öbekleri, eşdizimlilik, argo, anlam genişlemesi, daralması, yeni sözcük yapılması, deyimler, öbeksi eylemleri inceler
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin (dersin adı) alanı ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır; . ÖÇ-1 Sözcükler ve dil yapıları arasında ilişki kurar. ÖÇ-2 Sözlü ve yazılı dildeki deyimler, söz öbekleri, eşdizimlilik, argo, anlam iyileşmesi, atasözleri ve öbeksi eylemleri algılar ÖÇ-3 Ön ek ve son ekler yardımıyla sözcükler üretir
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Sözcük dağarcığı ve betimleme: sözcük dağarcığının boyutları, sözcük sıklık listeleri, yazılı ve sözlü sözcük dağarcığı, sözcük öğrenmede bağlamın rolü
2. Hafta Sözcük öğrenilebilirliğini etkileyen faktörler, öğrenme stratejileri
3. Hafta Sözcüklerin doğası: yapısal, öğesel işlevsel kelimeler
4. Hafta Sözcük yapımı (çekim, türetme, bileşiklik, ekleme, sözcük, sözcük yapısı, lexeme
5. Hafta Polysemy, synonymy, antonymy, hyponymy, homonymy/ Çok anlamlılık, eş ve zıt anlamlılık, eşseslilik
6. Hafta For your Information ünite 1
7. Hafta For your Information ünite 1
8. Hafta For your Information ünite 2
9. Hafta For your Information ünite 2
10. Hafta For your Information ünite 3
11. Hafta The words you need unite 3
12. Hafta For your Information ünite 4
13. Hafta For your Information ünite 4
14. Hafta For your Information ünite 5
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Channell.J &et .all (2000The Words You Need Oxford university. Press, Felicity O'Dell, McCarthy, M. (2001)English Vocabulary in Use,Cambridge Uni. Pr Schmitt, N., McCarthy, M. (1997) Vocabulary: Description, Acquisition and Pedagogy, Cambridge Uni. Press
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

ÖÇ1

ÖÇ2

ÖÇ3

PY1

1

1

1

PY2

1

1

1

PY3

2

2

2

PY4

1

1

1

PY5

3

3

2

PY6

5

4

5

PY7

2

2

2

PY8

2

3

3

PY9

3

2

2

PY10

3

3

3

PY11

2

2

2

PY12

1

2

1

PY13

2

1

1

PY14

3

2

3

PY15

5

5

5

PY16

3

3

3

PY17

2

2

2

PY18

2

2

1

PY19

3

3

1

PY20

3

2

2

PY21

3

2

2

PY22

2

3

3

PY23

2

3

2

PY24

2

2

2

PY25

1

2

1

PY26

2

3

2

PY27

3

3

3

PY28

3

3

3

PY29

1

1

1

 

          1= Çok az   2= Biraz   3= Orta     4=Oldukça     5=Çok fazla