ELT108


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Dinleme ve Sesletim II ELT108 İngiliz Dili Eğitimi (2015 ve Sonrası Program) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Güz)
42 70 112 3 4

Ders Sorumluları Prof. Dr. Mehmet DEMİREZEN
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı - İngilizce’de okullanılan seslerin çıkarmak, yazılımını öğrenmek ve betimlemek - İngilizce’de vurgu ve entonasyon kalıplarını tanımlamak ve nasıl kullanıldıklarını öğrenmek
Dersin İçeriği Bu ders konuşma seslerini fiziksel birimler (fonetik) ve dilbilimsel birimler (fonoloji) şeklinde inceler. Fiziksel olarak sesin nasıl çıkarıldığı açıklanır: ses nasıl oluşur? İngilizcede ses çıkarırken ses tellerinde ne tür değişimler oluşur? Seslerin yanısıra, enbtonasyon ve vurgu konularıda açıklığa kavuşturulur
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin alanı ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır; ÖÇ-1- ingilizce sesletimle ilgili bilinçlenmek ve pratik yapmak ÖÇ-2– İngilizce sesletimde fiziksel süreçleri tanımak ÖÇ-3– IPA fonetik alkfabesini öğrenmek ÖÇ-4- İngilizce’de vurgu ve entonasyon kalıplarını öğrenmek ve pratik yapma
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta UNIT 16-17 SOUNDS : / eɪ / - / aɪ / SENTENCE AND WORD STRESS SILENT LETTERS WORD STRESS : PHRASAL VERBS
2. Hafta UNIT 18-19 SOUNDS : / əʊ / - / aʊ / SENTENCE AND WORD STRESS SILENT LETTERS
3. Hafta UNIT 20 - 21-22 SOUNDS : / ɪə / - / eə / SENTENCE AND WORD STRESS REVIEW
4. Hafta UNIT 23-24 SOUNDS : /p/ - / b / SENTENCE AND WORD STRESS (COMPOUND NOUNS) STOP SOUNDS
5. Hafta UNIT 25-26 SOUNDS : / t / - / d / SENTENCE AND WORD STRESS INTONATION IN QUESTIONS
6. Hafta UNIT 27-28 SOUNDS : / k/- / g / PAST ENDINGS INTONATION WITH
7. Hafta UNIT 30- 31-32SOUNDS : / s /- / z /- / ʃ / CONSONANT CLUSTERS JOINING / s / AND / z / SOUNDS JOINING / ʃ / SOUNDS
8. Hafta Arasınav
9. Hafta UNIT 33-34 SOUNDS : / ʧ /- / ʤ / SENTENCE AND WORD STRESS INTONATION IN THANKS, RESPONSES, LISTS
10. Hafta UNIT 37-38 SOUNDS : / f /- / v / SENTENCE AND WORD STRESS INTONATION IN IF SENTENCES
11. Hafta UNIT 39-40 SOUNDS : / w / - / j / SENTENCE AND WORD STRESS LINKING / w /
12. Hafta UNIT 41-42 -43 SOUNDS : / h /- / ð /- / θ / LINKING AND DISAPPEARING / h / SENTENCE AND WORD STRESS INTONATION WITH EXCLAMATION
13. Hafta UNIT 45-46-47 SOUNDS : / m /- / n / - / ŋ / SENTENCE AND WORD STRESS INTONATION
14. Hafta UNIT 48-49SOUNDS : / l /- / r / SENTENCE AND WORD STRESS INTONATION
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Baker, Ann, Shıp or Sheep; An Intermedıate Pronuncıatıon Course, Cambridge University Press, 2006 Handouts
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

ÖÇ 1

ÖÇ 2

ÖÇ 3

ÖÇ 4

PY1

1

1

1

1

PY2

1

1

1

1

PY3

1

1

1

1

PY4

1

1

1

1

PY5

2

2

2

2

PY6

5

5

5

5

PY7

2

2

2

1

PY8

4

1

1

4

PY9

1

1

1

2

PY10

1

1

1

2

PY11

2

1

2

1

PY12

1

1

2

2

PY13

4

1

1

4

PY14

1

1

1

2

PY15

1

2

2

2

PY16

2

2

1

2

PY17

2

3

1

1

PY18

3

2

1

1

PY19

2

1

2

2

PY20

3

2

1

1

PY21

2

3

2

2

PY22

2

3

2

2

PY23

1

2

1

1

PY24

2

2

2

1

PY25

2

2

1

1

PY26

5

4

4

5

PY27

2

3

3

3

PY28

2

3

2

3

PY29

4

4

4

4

 

1= Çok az   2= Biraz   3= Orta     4=Oldukça     5=Çok fazla