ELT105


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
İleri Okuma ve Yazma I ELT105 İngiliz Dili Eğitimi (2015/2016 Akademik Yılı ve Sonrası Program) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
42 90 132 3 5

Ders Sorumluları Prof. Dr. Mehmet DEMİREZEN
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Öğrencilerin değişik kompozisyon türlerini ve yazım tekniklerini öğrenmesi
Dersin İçeriği Eleştirel düşünme becerileri, tümevarım ve tümdengelim yollarıyla çıkarım yapabilme ve satır aralarındaki anlamı kavrayabilme gibi ileri düzey okuma alt-becerileri; okuma metinlerindeki bilgiyi inceleme, birleştirme ve eleştirel bir yaklaşım getirerek cevap niteliğinde kompozisyonlar yazma; bütünsellik, tutarlılık ve düzen gibi öğeleri göz önünde bulundurarak karşılaştırmalı ve karşıtsal, sınıflandırma, süreç çözümleme, sebep-sonuç ve tartışma gibi çeşitli kompozisyon türlerinde metinlerin üretilmesi, kütüphane ve Internet taraması, gönderimde bulunma, kaynakça oluşturma.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin elde edeceği kazanımlar şunlardır; ÖÇ-1 İleri düzey alt becerilerinden olan eleştirel düşünme becerileri kullanabilme ÖÇ-2 Tümevarım ve tümdengelim yolları ile çıkarım yapabilme ve satır aralarındaki anlamı kavrayabilme ÖÇ-3 Okuma metinlerindeki bilgiyi inceleyerek, eleştirel bir yaklaşımla kompozisyonlar yazabilme ÖÇ-4 Bütünsellik, tutarlılık ve düzen gibi öğeleri göz önünde bulundurarak çeşitli kompozisyon türlerinde metinler üretebilme
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Dersin tanıtımı,öğrenci sorumlulukları,geçen dönemin tekrarı
2. Hafta Kompozisyona giriş
3. Hafta My Favorite Sights”,”Why People Save Books”
4. Hafta The Example Essay:“How Unwritten Rules Circumscribe Our Lives“,“Americanization is Tough on Macho“
5. Hafta The Comparison and Contrast Essay:“Conversational Ballgames
6. Hafta “My Two Brothers“
7. Hafta Revision
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta The Classification Essay:“Motivation“,“Cold Remedies“
10. Hafta The Process Analysis Essay:“The Life of E-Mail“
11. Hafta Studying Math
12. Hafta The Cause-and-Effect Analysis Essay:”Why They Excel”,”Causes of Mental Retardation”
13. Hafta The Arguamentative Essay:”College Lectures:Is Anybody Listening”
14. Hafta Science Who Needs It?
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 25
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%) 7.5
Uygulamalar (%) 7.5
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Smalley,Regina.Refining Composition Skills :Rhetoric andGrammar.Heinle and Heinle Publishers,Boston:2000
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

ÖÇ1

ÖÇ2

ÖÇ3

ÖÇ4

PY1

1

1

1

1

PY2

1

1

1

2

PY3

1

2

1

1

PY4

1

1

2

1

PY5

2

1

2

2

PY6

3

1

1

1

PY7

5

5

5

4

PY8

5

3

3

5

PY9

1

1

1

1

PY10

1

1

1

2

PY11

2

1

1

1

PY12

1

2

1

1

PY13

2

1

1

1

PY14

1

1

1

1

PY15

3

2

3

2

PY16

1

1

1

2

PY17

1

1

2

1

PY18

1

1

1

1

PY19

2

1

1

1

PY20

1

1

1

1

PY21

3

2

2

3

PY22

2

1

1

1

PY23

1

1

1

1

PY24

1

1

1

1

PY25

2

1

1

1

PY26

1

1

1

1

PY27

4

3

3

3

PY28

4

1

3

4

PY29

1

1

2

2

1= Çok az   2= Biraz   3= Orta     4=Oldukça     5=Çok fazla