ELT104


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Sözlü İletişim Becerileri II ELT104 İngiliz Dili Eğitimi (2015 ve Sonrası Program) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Güz)
42 60 102 3 4

Ders Sorumluları Assist. Prof. Dr. Ceyhun KARABIYIK
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Textler ,işitsel malzemeleri kullanarak öğrenciler etkili dinleme ve konuşma becerilerini artırılması Etkin dinleme ve konuşma becerilerinin öğretilmesi Etkin konuşma ve dinleme becerilerinin sınıf içi tartışmalarda kullanılması Çeşitli alıştırmalarla artikulasyon ve ses tonunu kullanımına yönelik sorunların düzeltilmesi
Dersin İçeriği Öğrencilerin etkin bir iletişim sağlamak amacıyla, günlük konuşmalarda ve topluluk önünde yapacakları konuşmalarda İngilizceyi doğru ses tonuyla, hatasız bir biçimde kullanımına yönel ik çeşitli aktivitelerin görsel işitsel materyaller kullanılarak sağlanması
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin elde edeceği kazanımlar şunlardır; ÖÇ-1 öğrencilerin konuşma ve dinleme becerilerini kazanma ÖÇ-2 öğrencilerin otantik konuşma ve dinleme aktiviteleriyle etkili katılımını sağlamak. ÖÇ-3 öğrencilerin ikna edici ve bilgilendirici konuşmalar hazırlaması ve sunması.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Topic: Manufacturing (listening and speaking)
2. Hafta Topic: Manufacturing cont. (listening and speaking)
3. Hafta Topic: Manufacturing cont. (listening and speaking)
4. Hafta Topic: Environment (listening and speaking)
5. Hafta Topic: Environment cont. (listening and speaking)
6. Hafta Topic: Environment cont. (listening and speaking)
7. Hafta Topic: Architecture (listening and speaking)
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Topic: Architecture cont. (listening and speaking)
10. Hafta Topic: Energy (listening and speaking)
11. Hafta Topic: Energy cont. (listening and speaking)
12. Hafta Topic: Art and design (listening and speaking)
13. Hafta Topic: Art and design cont. (listening and speaking) Topic: Ageing (listening and speaking)
14. Hafta Topic: Ageing cont. (listening and speaking)
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Jeffries Amanda :clockwise advanced .Oxford University Publication.NY2001
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

ÖÇ1

ÖÇ2

ÖÇ3

PY1

1

1

1

PY2

1

1

1

PY3

3

4

3

PY4

4

4

5

PY5

3

3

2

PY6

5

4

4

PY7

2

3

3

PY8

2

3

2

PY9

2

3

2

PY10

1

2

2

PY11

2

2

2

PY12

1

2

2

PY13

1

1

2

PY14

1

1

2

PY15

2

1

2

PY16

2

3

3

PY17

2

3

3

PY18

2

3

3

PY19

2

3

3

PY20

1

2

2

PY21

3

3

2

PY22

3

4

3

PY23

2

2

3

PY24

2

2

2

PY25

1

1

1

PY26

3

2

2

PY27

3

4

3

PY28

3

3

4

PY29

2

2

2

 

          1= Çok az   2= Biraz   3= Orta     4=Oldukça     5=Çok fazla