ELT102


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Bağlamsal Dilbilgisi II ELT102 İngiliz Dili Eğitimi (2015 ve Sonrası Program) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Güz)
42 20 70 132 3 5

Ders Sorumluları Assist. Prof. Dr. Faranak TEHRANİ
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu derste, öğrenciler üst sevitede İngilizce yapılarının form, anlam ve kullanımı hakkındaki bilgilerini geliştirecektir. Bu yapılar sosyal ve akademik ortamda daha iyi iletişimde bulunmalarını sağlayacaktır
Dersin İçeriği Dil yapıları ve sözcükler arasındaki ilişkiler, bu yapılara ilişkin anlamlı bütünlükler, form ve tür arasındaki ilişkileri belirleyebilmek için bağlam içerisinde dil yapılarını çözümlemek, bu yapıları sentezleyerek üst seviyede metin oluşturabilmek.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin alanı ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır; ÖÇ-1 doğaçlama ve iletişimsel yazı ve konuşmalarda üst seviyede yapıları kullanabilme ÖÇ-2 hedef yapıların form, anlam ve kullanımları knusunda daha bilinçli bir düzeye gelmek ÖÇ-3 kendisinin ve diğer kişilerin dil kullanımlarına yön verebilme becerilerini geliştirmek ÖÇ-4dil yapılarını doğal ve iletişimsel bir biçimde kullanabilmek için ortam oluşturmak
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Pasif ve Aktif Cümleler
2. Hafta Gerunds
3. Hafta Infinitives
4. Hafta Adverbs: Sentence, Focus, and Negative
5. Hafta Adverb Clauses (Time, Place)
6. Hafta Adverb Clauses (Reason, Condition, Contest)
7. Hafta Ara sınav
8. Hafta Adverb and Adverbial Phrases
9. Hafta Adverb and Adverbial Phrases
10. Hafta Connectors (Coordinating conjunctions)
11. Hafta Connectors (Subordinating conjunctions and transitions)
12. Hafta Conditionals
13. Hafta Conditionals
14. Hafta Review of the whole course
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Focus on Grammar 5: An Integrated Skills Approach, Longman Pearson, 3rd ed. ,2006. Handouts
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

ÖÇ1

ÖÇ 2

ÖÇ 3

ÖÇ 4

ÖÇ 5

PY1

1

1

1

1

1

PY2

1

1

1

1

1

PY3

2

1

2

2

1

PY4

1

1

2

1

1

PY5

1

2

2

2

1

PY6

5

5

5

5

5

PY 7

5

5

5

5

5

PY8

1

1

1

1

1

PY9

2

2

1

1

1

PY10

1

2

2

1

1

PY11

1

2

2

1

1

PY12

1

1

2

1

1

PY 13

5

4

5

4

5

PY 14

5

5

5

5

5

PY15

2

1

1

2

1

PY16

1

1

1

2

2

PY17

1

1

2

1

2

PY18

2

2

1

2

3

PY19

2

3

2

2

2

PY20

2

3

2

1

1

PY21

2

2

1

1

1

PY22

1

3

1

1

2

PY23

1

1

1

2

3

PY24

3

2

2

2

3

PY25

2

2

1

1

2

PY 26

4

4

4

4

4

PY 27

4

4

4

4

4

PY28

3

3

3

2

3

PY 29

5

4

5

4

5

 

1= Çok az   2= Biraz   3= Orta     4=Oldukça     5=Çok fazla