EĞT403


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Özel Eğitim EĞT403 İngiliz Dili Eğitimi (2015 ve Sonrası Program) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
07
(Güz)
2 Online 2 6

Ders Sorumluları Assist. Prof. Dr. Başak KARATEKE
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar -
Dersin Amacı Bu ders, öğretmenlerin özel gereksinimli bireyleri tanıma, eğitimlerinin planlanmasında gerekli olan bilgiye sahip olmaları ile özel gereksinimi olan ancak henüz tanılanmamış öğrencilerin doğru yönlendirilebilmeleri için gerekli olan alt yapıyı sağlamayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği Özel eğitimle ilgili temel kavramlar; özel eğitimin ilkeleri ve tarihsel gelişimi; özel eğitimle ilgili yasal düzenlemeler; özel eğitimde tanı ve değerlendirme; öğretimin bireyselleştirilmesi; kaynaştırma ve destek özel eğitim hizmetleri; ailenin eğitime katılımı ve aileyle işbirliği; farklı yetersizlik ve yetenek gruplarının özellikler; farklı gruplara yönelik eğitim yaklaşımları ve öğretim stratejileri; sınıf yönetiminde etkili stratejiler ve davranış yönetimi.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi alıp başarıyla tamamlayanların aşağıdaki kazanımları edinmeleri beklenmektedir: 1. Özel eğitimdeki temel kavramları bilir. 2. Tanı gruplarını bilir. 3. Özel eğitimdeki müdahale ve eğitim stratejilerini bilir. 4. Öğretimin bireyselleştirilmesi amacıyla gerekli uygulamaları yapar.
Dersin Veriliş Biçimi Uzaktan Eğitim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Dersin içeriği, dersin gereklilikleri ve uygulama yönteminin tanıtılması.
2. Hafta Özel eğitimle ilgili temel kavramlar, tarihsel gelişimi.
3. Hafta Kaynaştırma eğitimi, temel aldığı yasal düzenlemeler.
4. Hafta Özel gereksinime yol açan sebepler
5. Hafta Eğitim ortamlarında sık karşılaşılan tanı grupları.
6. Hafta Eğitim ortamlarında sık karşılaşılan tanı grupları (devam).
7. Hafta Ara sınav
8. Hafta Eğitim ortamlarında sık karşılaşılan tanı grupları (devam).
9. Hafta Eğitim ortamlarında sık karşılaşılan tanı grupları (devam).
10. Hafta Özel eğitimle ilgili film gösterimi ve tartışması
11. Hafta Farklı gruplara yönelik eğitim yaklaşımları ve öğretim stratejileri.
12. Hafta Eğitimin bireyselleştirilmesi- BEP
13. Hafta Eğitimin bireyselleştirilmesi- BEP
14. Hafta Kaynaştırma eğitiminde sınıf yönetiminde etkili stratejiler, davranış yönetimi.
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Diken, İ.H. (2010). İlköğretimde kaynaştırma. Ankara: Pegem Akademi. Tomlinson, C.A. (2015). Üstün zekalı ve yetenekli öğrencilerin bulunduğu sınıflarda karma öğretim. (Çev: S.Emir& A.Aksu). Ankara: Anı Yayıncılık. Cavkaytar, A. (2015). Özel eğitimde aile eğitimi ve rehberliği. Ankara: Vize Yayıncılık. Avcıoğlu, H. (2015). A’dan Z’ye BEP Bireyselleştirilmiş eğitim programlarının geliştirilmesi. Ankara: Vize Yayıncılık. Şahbaz, Ü. (2018). Özel eğitim ve kaynaştırma. Ankara: Anı Yayıncılık.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PÇ 1

PÇ 2

PÇ 3

PÇ 4

PÇ 5

PÇ 6

PÇ 7

PÇ 8

PÇ 9

PÇ 10

PÇ 11

PÇ 12

PÇ 13

PÇ 14

PÇ 15

PÇ 16

PÇ 17

PÇ 18

PÇ 19

PÇ 20

PÇ 21

PÇ 22

ÖÇ 1

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ 2

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ 3

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ 4

 

 

 

5