EĞT301


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Sınıf Yönetimi EĞT301 İngiliz Dili Eğitimi (2015 ve Sonrası Program) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
05
(Güz)
25 25 55 108 2 3

Ders Sorumluları Assist. Prof. Dr. Burcu TİBET
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Daha etkili ve verimli bir öğrenme süreci oluşturmak üzere sınıf içi etkileşimi sağlamak. Etkili öğretimi sağlamak üzere öğretimin hedef davranışını gerçekleştirmek ve öğretimi engelleyici öğeleri ortadan kaldırmak. Öğrencilerin özgüvenini ve benlik kavramını güçlendirmek. Öğretim planlarını yapmak ve bu planlarada uygun materyali ve zamanını etkili kullanmak. Sınıfın fiziksel düzenlemesini oluşturmak ve eğitimsel / öğretimsel liderlik yapmak.
Dersin İçeriği Sınıf Yönetimi genel olarak belirlenen eğitim amaçlarının gerçekleştirilmesi için planlama, örgütleme, uygulama ve değerlendirme işlevlerine ilişkin ilke, kavram, kuram, model ve tekniklerin sistematik ve bilinçli olarak uygulanmasıyla ilgili etkinliklerin tümüdür.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin elde edeceği kazanımlar şunlardır; ÖÇ-1 Sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramları bilir. ÖÇ-2 Sınıf yönetimi modellerini bilir. ÖÇ-3Sınıf yönetimi kavramının sınıfta disiplin sağlamada farklı yanları ve özellikleri olduğunu kavrar.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramlar.
2. Hafta Sınıf içi iletişim ve etkileşim.
3. Hafta Sınıf yönetimi kavramının sınıfta disiplini sağlamada farklı yanları ve özellikleri.
4. Hafta Sınıf ortamını etkileyen sınıf içi ve dışı etmenler.
5. Hafta Sınıf yönetimi modelleri.
6. Hafta Sınıfta kurallar geliştirme ve uygulama.
7. Hafta Sınıfı fiziksel olarak düzenleme.
8. Hafta ARA SINAVI
9. Hafta Sınıfta istenmeyen davranışların yönetimi
10. Hafta Sınıfta zaman yönetimi.
11. Hafta Sınıf organizasyonu.
12. Hafta Öğrenmeye uygun olumlu bir ortam oluşturma.
13. Hafta Sunumlar ve genel değerlendirme
14. Hafta Sunumlar ve genel değerlendirme
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%) 15
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%) 30
Final (%) 15
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Sarpkaya, R. Sınıf Yönetimi. Anı Yayıncılık.Ankara.2012. Başar,Hüseyin.Sınıf Yönetimi. Anı Yayıncılık.Ankara.2003. Cevat,Celep.Sınıf Yönetimi ve Disiplin. Durukan,Haydar. Halil İbrahim Öztürk. Sınıf Yönetimi.Lisans Yayıncılık.2005
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

ÖÇ1

ÖÇ2

ÖÇ3

PY1

1

1

1

PY2

1

1

1

PY3

1

1

1

PY4

1

1

1

PY5

3

4

3

PY6

1

2

1

PY7

1

2

1

PY8

1

1

2

PY9

3

3

3

PY10

2

3

2

PY11

1

1

2

PY12

2

3

2

PY13

1

2

2

PY14

1

1

1

PY15

1

1

1

PY16

2

2

2

PY17

1

2

1

PY18

1

1

1

PY19

2

1

2

PY20

1

1

1

PY21

1

2

1

PY22

5

4

5

PY23

3

3

3

PY24

1

1

2

PY25

3

2

3

PY26

2

3

3

PY27

3

2

2

PY28

3

3

3

PY29

2

3

2

 

          1= Çok az   2= Biraz   3= Orta     4=Oldukça     5=Çok fazla