EĞT218


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı EĞT218 İngiliz Dili Eğitimi (2015 ve Sonrası Program) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
04
(Bahar)
28 28 25 50 131 3 5

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Üyesi Özden DEMİRHAN
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Öğretmenlerin hizmet öncesi eğitim süreçlerinde edindikleri bilgi ve becerilerin, özellikle değişen ve gelişen teknolojilere bağlı olarak edindikleri öğretim teknolojisi ve materyal tasarımı alanındaki bilgi ve becerilerin, öğretmenlik mesleğinde geçirdikleri sürece bağlı olarak güncelliğini yitirmesini engellemek; öğretim yöntemleri ve teknolojisi alanındaki yeni gelişmelerin, öğretme-öğrenme sürecine transferi için öğretmenlere, bu transferi başarı ile yapabilecek bilgi ve becerilerin kazandırmak; öğretmenlerin belki de en fazla gereksinim duydukları teknoloji ve buna bağlı olarak da öğretim materyali geliştirme konusunda mesleki gelişimlerini sağlamak
Dersin İçeriği Öğretim Teknolojisi ile ilgili kavramlar; çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim teknolojilerinin öğretim sürecindeki yeri ve kullanımı, okulun ya da sınıfın teknoloji gereksinimlerinin belirlenmesi, uygun teknoloji planlamasının yapılması ve yürütülmesi, öğretim teknolojileri yoluyla iki ve üç boyutlu araç-gereçlerin geliştirilmesi, öğretim gereçlerinin geliştirilmesi (çalışma yaprakları, etkinlik tasarlama, tepegöz saydamları, slaytlar, görsel medya (VCD, DVD) gereçleri, bilgisayar temelli gereçler), eğitim yazılımlarının incelenmesi, çeşitli nitelikteki öğretim gereçlerinin değerlendirilmesi, İnternet ve uzaktan eğitim, görsel tasarım ilkeleri, öğretim araç- gereçlerinin etkinlik durumuna ilişkin araştırmalar, Türkiye’de ve dünyada öğretim teknolojilerinin kullanım durumu
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin elde edeceği kazanımlar şunlardır; ÖÇ-1 Öğretim teknolojisi ile ilgili kavramları ve çeşitli öğretim teknolojilerinin özelliklerini bilir ÖÇ-2 Öğretim teknolojilerinin öğretim sürecindeki yeri ve kullanımını, okulun ya da sınıfın teknoloji gereksinimlerinin belirlenmesini, uygun teknoloji planlamasının yapılmasını ve y
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Tanışma
2. Hafta Temel Kavramlar ve Tarihsel Süreç
3. Hafta Öğrenme Kuramları ve Yeni MEB Programı
4. Hafta Öğretim Tasarım ve Teknolojisi Sistemi + Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirmede Öğretmen Nitelikleri ve Öğretmen Yetiştirme
5. Hafta Öğretim Araçları
6. Hafta Materyal Çeşitleri
7. Hafta Materyal Tasarım ve Hazırlama İlkeleri + Etkinlik ve Materyal Örnekleri
8. Hafta ARASINAV
9. Hafta Eğitimde Bilgisayar
10. Hafta Internet ve Internet Temelli Eğitim
11. Hafta Türkiye'deki Uzaktan Eğitim Uygulamalarında Teknoloji ve Materyal Kullanımı
12. Hafta Öğretimde Teknoloji ve Materyal Kullanımının Yasal Boyutları
13. Hafta Materyal Değerlendirme ve Değerlendirme Çalışmaları
14. Hafta Mikro Öğretim Uygulaması
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%) 10
Seminerler/Çalışma Grupları (%) 10
Final (%) 40
Diğer (%) 10
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Karacaoğlu, Ö. C. Online Eğitimde Program Geliştirme, İhtiyaç Yayıncılık, Ankara Yanpar, T. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tassarımı (8.Baskı), Anı Yayıncılık, Ankara Yardımcı Kitaplar Kaya, Z., Öğretim Teknolojileri Materyal Geliştirme (2.Baskı), PegemA Yayıncılık, Ankara Sarıçoban, A., Instructional Technologies and Material Design For Foreign Language Teaching, Anı Yayıncılık, Ankara Ayvacı, H. Ş. Teknoloji ve Tasarım, Pegem A Yayıncılık
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

ÖÇ1

ÖÇ2

ÖÇ3

PY1

1

1

1

PY2

1

1

1

PY3

1

1

1

PY4

1

1

1

PY5

2

3

2

PY6

1

1

1

PY7

1

1

1

PY8

1

1

1

PY9

2

2

1

PY10

4

5

4

PY11

1

1

1

PY12

4

4

2

PY13

1

1

2

PY14

1

1

1

PY15

1

1

1

PY16

1

1

1

PY17

1

1

1

PY18

2

3

4

PY19

1

2

1

PY20

1

1

1

PY21

3

2

2

PY22

2

1

1

PY23

4

3

5

PY24

1

1

1

PY25

2

2

2

PY26

3

3

3

PY27

3

3

3

PY28

4

4

2

PY29

3

3

3

 

          1= Çok az   2= Biraz   3= Orta     4=Oldukça     5=Çok fazla